Benzoesyrer gavner slagtesvin og miljø

Ny afprøvning viser, at benzoesyre i foderet giver højere produktivitet hos slagtesvin og reducerer også udledning af lugt og ammoniak

Tilsætning af benzoesyre til foderet har både givet højere produktivitet og samtidig reduceret ammoniakfordampning og udledningen af lugt fra slagtesvin. Det viser resultater fra den rullende afprøvning, Videncenter for Svineproduktion.

Produktivitet

»Tilsætning af benzoesyre til foderet til slagtesvin gav 10 pct. højere produktionsværdi - uanset om der blev iblandet 0,5 pct. benzoesyre - 1,0 pct. benzoesyre - eller fasefodring med 1 pct. op til 70 kg og derefter 0,5 pct. benzoesyre. Der var ikke forskel på sommer- og vinterperioden.«
Det fortæller Michael Holm, chefforsker fra Videncenter for Svineproduktion.

Den øgede produktionsværdi skyldtes både, at den daglige tilvækst steg, og at foderudnyttelsen blev forbedret for de tre forsøgsgrupper i forhold til kontrolgruppen. Til gengæld blev kødprocenten reduceret lidt.

Benzoesyrens pris på 11,5 kr. pr. kg kunne dog kun betales fuldt ud af gruppen, der blev tildelt 0,5 pct. benzoesyre. Her var et overskud på 11 kr. pr. stiplads pr. år, når benzoesyren var betalt. En del af den økonomiske gevinst afhænger derfor af, om man som svineproducent kan bruge den forbedrede daglige tilvækst til flere producerede grise pr. år og til en højere slagtevægt. Forbedringen i daglig tilvækst og foderudnyttelse var størst i vækstperioden før 70 kg, så det kan sandsynligvis kun betale sig at tilsætte benzoesyre fra 30-70 kg, lyder konklusionen.

Lugt og ammoniak

Michael Holm har også undersøgt benzoesyres påvirkning på ammoniakfordampning og udledning af lugt. Resultaterne viste, at tilsætning af 1 pct. benzoesyre til foderet reducerede udledning af lugt med 17 pct. og ammoniakfordampningen pr. gris med 14 pct. Det gav ikke yderligere effekt på udledningen af lugt at kombinere 1 pct. benzoesyre med et lavt svovlindhold i foderet.

Koncentrationen af svovlbrinte blev målt i forbindelse med lugtmålingerne, da en mindre udledning af svovlbrinte forventes at være en af årsagerne til benzoesyrens effekt på lugt. Men der var ikke forskel på udledningen af svovlbrinte, når foderet blev tilsat 1 pct. benzoesyre. Kun hvis det blev kombineret med et lavt indhold af svovl i foderet. Her var reduktionen 25. pct. pr. gris pr. time.

»Lidt populistisk kan man sige, at hvis alle danske slagtesvineproducenter tilsatte benzoesyre, kunne man spare udledning af knap 1.000 ton ammoniak til naturen - uden omkostninger,« sammenfatter Michael Holm.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle