Beskæftigelses- og rode-materialer udfordrer fortsat

"Træ i lodret holder" opfylder kravet til beskæftigelses- og rodematerialer, når specifikke forhold overholdes.

Fødevarestyrelsen har netop udsendt en revideret Vejledning om beskæftigelses- og rodematerialer.

»Derved accepterer Fødevarestyrelsen Byretsdommen fra 2011 om, at ”træ i spiral” kan opfylde kravet til både beskæftigelses- og rodematerialer, men den specifikke vejledning til træ i holdere er alt for skrabet,« vurderer afdelingschef Niels-Peder Nielsen, Videncenter for Svineproduktion.

Vejledningen har været ventet længe af blandt andet svineproducenter og andre i branchen. Med den nye vejledning ønsker Fødevarestyrelsen at tydeliggøre og præcisere lovgivningen vedrørende beskæftigelses- og rodematerialer og at bidrage til en ensartet implementering og kontrol.

»Byretsdommen skabte tvivl om myndighedernes tolkning af træ i holder, så derfor har vejledningen været længe ventet,« siger Niels-Peder Nielsen.

Fra januar i år er krav om, at alle grise og søer skal have permanent adgang til både beskæftigelsesmaterialer og rodematerialer uanset staldens indretning og byggeår.

Ændringer

I forhold til den tidligere version af Vejledningen fra 2006 er der sket følgende ændringer:

Permanent adgang: Indebærer, at det til enhver tid skal være synligt, at der anvendes materialer - dog skal mængden vurderes ud fra tildelingstidspunktet.

Holder til træ: Opfylder kravet til kombinationen beskæftigelses- og rodematerialer, når specifikke forhold overholdes.

Afstand: Afstanden mellem to stykker materiale skal mindst være 40 cm for at opfylde kravet til beskæftigelses- og rodematerialer.

Hæk/automat: Der skelnes mellem en halmhæk og en halmautomat. En halmhæk er defineret ved ikke at have en bund, og ved at der ikke er krav til dimensioner på halmhækken.

Foder på gulv: Foder tildelt på gulvet til pattegrise frem til fravænning opfylder kravet til beskæftigelses- og rodemateriale.

Fast gulv: Det præciseres, at til løsgående drægtige søer og gylte er der krav om strøelse på det faste/drænede gulv. Opfyldes dette krav, så anses kravet til beskæftigelses- og rodematerialer også for opfyldt. Det modsatte er ikke nødvendigvis tilfældet.

18 grise: Hvis der er færre end 18 grise i stien, kan der under hensyntagen til stiudformning og adfærd anvendes ét stykke materiale til ni grise.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle