Bidragssatser er steget 156 pct.

I 2016 lå heltidslandmænds samlede bidrag på 1,9 mia. kroner.

De danske heltidslandmænd betaler årligt i alt knap 1,9 mia. kr. i bidrag. Det er en stigning fra ca. 0,7 mia. kr. i 2008. Alene stigningen i bidragssatserne fra 2012 til 2016 koster landbruget over 600 mio. kr. Stigningen fra 2008 skyldes både flere realkreditudlån og højere bidragssatser. Men mens udlånet til heltidsbedrifterne er steget med ca. 15 pct., er omkostningerne til bidrag steget med 156 pct. Den gennemsnitlige bidragssats lå i 2016 på 1,03 pct. – en stigning på 0,20 procentpoint fra 2012 til 2016, viser en Seges-analyse af 4.810 landmænds regnskaber.

Tjener mere end tab

Bidraget, som er den omkostning, man som landmand betaler til et realkreditselskab for at have et realkreditlån, udgjorde 23,2 pct. af de finansielle omkostninger i 2016.

Men selv om både omkostninger og risiko er steget, har realkreditinstitutternes tab på landbrug i perioden 2007-2016 været yderst begrænsede – ca. 1,4 mia. kr. - på trods af vanskelige år for landbruget. Siden 2007 har bidragssatserne givet realkreditinstitutterne en indtjening på 12 mia. kr. alene på heltidsbrug, viser analysen fra Seges.

Heroverfor står, at realkreditinstitutternes tab på landbrug i hele perioden 2007-2016 har været yderst begrænsede. Det akkumulerede tab i perioden er på ca. 1,4 mia. kr.

Læs mere:

Analysen kan findes på landbrugsinfo.dk/okonomianalyser

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle