Bierne får ny formand

Arne T. Henriksen er ny formand i Danmarks Biavlerforening. Han vil bl.a. arbejde for, at alle danskere bliver bivenlige.

På Danmarks Biavlerforenings generalforsamling lørdag 14. april blev Arne T. Henriksen valgt til formand, og han skal dermed stå i spidsen for 6.000 biavlere.

Arne T. Henriksen er 63 år og arbejder til daglig som systemudvikler. Han har siden 2014 været næstformand i foreningen, så han er godt inde i sagerne og er klar til at tage fat i de udfordringer, bierne og biavlen står over for. Danmarks Biavlerforening har netop lanceret kampagnen Bliv Bivenlig (www.bivenlig.dk), som giver en række konkrete eksempler på og anbefalinger til, hvordan du som haveejer, kommune, landmand eller skovbruger kan hjælpe bierne og dermed bestøvningen af afgrøder og vilde planter.

Uddannelse af biavlere og fokus på honningkvalitet er et par andre områder, som ligger Arne T. Henriksen meget på sinde.

»I de sidste par år har Danmarks Biavlerforening satset massivt på uddannelse af biavlerne. Dette vigtige indsatsområde vil jeg arbejde for bliver videreført, da det er essentielt, at biavlen bygger på et solidt fagligt fundament. Veluddannede biavlere er langt bedre rustet til at sikre sunde bestande af honningbier og dermed sikre bestøvningen af bl.a. afgrøder. Det er også vigtigt at biavlerne og Danmarks Biavlerforening kan råbe vagt i gevær, hvis f.eks. pesticider truer med at forurene vores ellers rene naturprodukt, honningen. Derfor skal Danmarks Biavlerforening fortsat sikre og overvåge honningkvaliteten«, siger Arne T. Henriksen.

Danmarks Biavlerforening er i dag en forening i positiv udvikling, og foreningens medlemmer og deres bifamilier yder et stort bidrag til naturens mangfoldighed og samfundsøkonomien ved at sikre bestøvningen af naturens vilde planter og landmændenes afgrøder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle