Biogasselskaber: LBBL tegner et forenklet billede af prisrelationerne

Regnestykket er mere nuanceret end det, Landbrugets Biomasseleverandører stiller op, mener biogasselskaberne E.ON Danmark og Nature Energy.

Landbrugets Biomasseleverandører, LBBL, maler et forenklet billede af prisforhandlingerne om gylle. Det mener både E.On Danmark og Nature Energy.

»Vi har haft forhandlinger længe om priser med Erling Christensen i Sønderjysk Biogas, der er løbende kommet nye vinkler og indspil, men vi har ikke kunnet finde hinanden i forhandlingerne om ekstra leverancer af husdyrgødning. Regnestykket er mere nuanceret end det øjebliksbillede, som Erling Christensen, der i øvrigt ejer Sønderjysk Biogas sammen med E.ON og andre partnere, stiller op her«, hedder det i en skriftlig kommentar fra Michael Dalby Rønning, Head of Biogas i biogasselskabet E.ON Danmark.

»Han (Erling Christensen, red.) glemmer bl.a. efter vores opfattelse at se helheden, herunder den generelle omkostningsside og råvarernes forskellige muligheder og udfordringer, alle dele, som er afgørende i et langsigtet rentabelt biogasanlæg«, tilføjer Michael Dalby Rønning i den korte kommentar.

»Investeringer skal forrentes«

I biogasselskabet Nature Ener-gy er seniorrådgiver Peter Gæmelke på samme linje. I en skriftlig kommentar pointerer han, at biogasanlæggene kræver massive investeringer, som skal forrentes og betales.

»I Nature Energy er vi glade for, at vi er med til at reducere drivhusgasudledningerne i landbruget, når vi tager gylle, husdyrgødning og biologiske restprodukter fra landbruget og resten af samfundet og omdanner det til grøn energi og en mere bæredygtig gødning, som kommer retur til landmændene. Det ser vi som en meget vigtig, grøn løsning for både biogasproducent, landbrug, samfund og forbrugerne,« lyder det fra Peter Gæmelke.

»Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med vores leverandører, og vi mener, det er naturligt, at de, der investerer i at designe og opføre anlæggene, får forrentet og betalt investeringen.

Hvad angår vores igangværende leverandørforhandlinger, har jeg ingen kommentarer«, slutter Peter Gæmelke.

LandbrugsAvisen har også bedt om en kommentar fra Bigadan, det tredje store biogasselskab, som husdyrproducenterne og deres leverandørforeninger forhandler med.

Ved redaktionens slutning var det ikke lykkedes at få et svar fra selskabet.

Faktaboks

De tre store

  • Nature Energy
  • Bigadan
  • E.ON Danmark 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle