Biokul, efterafgrøder og gødnings-strategi skal halvere lattergas

Der er mange veje til at mindske udledningen af lattergas og øge kulstofbindingen i jorden. Ifølge lektor Sander Bruun, Københavns Universitet, tror man mest på nye høstmetoder, Conservation Agriculture, dræning, tilførsel af biokul og nye gødningsstrategier.

Ved tidlig høst af afgrøden bjærger man mere biomasse, og efterafgrøden kan nå at udvikle sig mere, så resterende kvælstof ikke bliver til lattergas. Conservation Agriculture med mange efterafgrøder og konstant plantedække forventes især at binde kulstof i jorden, men også at reducere lattergas. Dræning fremmer også tab af næringsstoffer, der potentielt går tabt som lattergas.

»Det er vigtigt at vedligeholde dræn, så man for eksempel undgår våde pletter med tab af kvælstof«, siger han.

Gylleseparation, der skiller organisk stof fra den våde del, kan også mindske omdannelsen af N til lattergas, og den organiske del kan evt. pyrolyseres til biokul, der føres tilbage til jorden, hvor det er ret stabilt.

Endelig er bladgødskning, præcisionsgødskning og nitrifikationshæmmere i gødning nogle af de metoder, der skal arbejdes med.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle