Biomasse fra engen bliver til øko-gødning

Mangel på kvæg til afgræsning af naturarealer har sat gang i et projekt, hvor biomasse fra engen udnyttes i et biogasanlæg og derved bliver til strøm og varme samt gødning på økologiske landbrug.

Mangel på kvæg til afgræsning af 342.000 hektar plejekrævende naturarealer er et stort problem for mange landmænd, som risikerer, at den manglende pleje får arealerne til at gro til med værdiløse buske og træer.

På Vorup Enge ved Randers kunne man for en uge siden se, hvordan høst af biomassen kan gøre naturpleje til en indtægtsgivende driftsgren. Ved hjælp af specialmaskiner fra Holland blev biomassen høstet og kørt til et biogasanlæg i Foulum. Ud over at biomassen afregnes til 55 øre pr. kg tørstof, leveret på biogasanlægget, er der også en række andre fordele ved naturplejen.

Høsten af biomassen kan nemlig fjerne helt op til 200 kg kvælstof pr. hektar fra de lavtliggende arealer, og ved at bruge biomassen i et biogasanlæg bidrager biomassen til produktion af strøm og varme samt gødning, som kan bruges på blandt andet økologiske landbrug.

Kæmpe potentiale

Naturplejen på Vorup Enge er en del af projektet ”Grøn Omstilling – naturpleje som driftsgren”, som Naturstyrelsen, Landbrug & Fødevarer, NaturErhvervstyrelsen og Aage V. Jensens Naturfond står bag.

»Formålet med projektet er at udvikle naturpleje som ny driftsgren for den enkelte landmand samtidig med, at vi finder brugbare løsninger til, hvordan vi kan lave mere naturpleje i Danmark på en så billig måde som muligt,« fortæller Peter Kirk Iversen, agronom ved Naturstyrelsen.

Han var begejstret over de hollandske maskiners arbejde og mener, at der ligger et stort potentiale i at udnytte biomassen fra de mange hektar med plejekrævende naturarealer.

»En af forudsætningerne, for at man som landmænd kaster sig ud i at levere biomasse fra naturarealerne, er, at man har noget maskineri, der kan klare opgaven, og at det kan betale sig. Det ser ud til, at de hollandske maskiner kan levere varen. Og med et tilskud på 1.000 kroner pr. hektar for at tage slæt på arealet, og en afregning på cirka 2.500 kroner pr. hektar for biomassen, mener jeg godt, at det kan hænge sammen. Derfor ser jeg et kæmpe potentiale i at høste biomassen fra naturarealerne. Både i forhold til at øge landmændenes indtjening og af hensyn til naturen og miljøet,« siger Peter Kirk Iversen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle