Bliv klogere på prisen på grovfoder

Der er nogle udgifter i forbindelse med grovfoderproduktion, som det er svært at rykke på, når først beslutningen om jordkøb, forpagtning, maskiner, arbejdskraft og stald er taget.

Af Bent Sørensen, Syddansk Økologi

Bliver man klogere af at måle og regne på grovfoderprisen, hvis man føler, den er givet i forvejen? Eller skal energien bruges på andre områder, der har hurtigere afregning, og med redskaber, der kan beregne ned til sidste MJ. Økonomien kan være argumentet.

Et kig på tallene fra Business tjek viser, at der i fremstillingsprisen på grovfoder kan være 250.000 kr. i forskel på to besætninger med 200 køer, der ligger på hver sin side af stregen - altså i bedste halvdel eller modsat. Potentialet kan være 3-4 gange større andre steder i produktionen, men 250.000 kr. svarer til 13 øre pr. kg mælk, og det er normalt noget, der tænder enhver driftsleder.

Når man får en afklaring af grovfoderprisen, er man også nødt til at handle på det. Det betyder, at du skal tage stilling til en strategisk og driftsmæssig beslutning.

Den strategiske beslutning afgør omfanget af areal ved eje eller forpagtning og sammensætningen af bygninger, siloer og mandskab. Krydret med nogle overvejelser om evner, sikkerhed, risiko og kapitalbinding. Driftsbeslutningen afgør den indbyrdes konkurrence mellem afgrøderne og muligheden for at bruge andre fodermidler. Rækkevidden af beslutningerne er meget forskellige.

Blive klogere ved at regne og benchmarke

Hos Syddansk Økologi har vi lavet en regnemaskine, der kan udregne fremstillingsprisen på græs, majs og korn, som er de typiske afgrøder i en markplan. Når det kombineres med en driftsgrensanalyse, gerne over flere år, kan man skyde sig ind på forventningerne til markens samlede fremstillingspris (modellen har højere priser end business tjek, fordi den er renset for forskelle i EU-afkoblet støtte, ens jordleje, og der er taget hensyn til sædskifterotationen).

For et typisk grovfodersædskifte er der for 2019 beregnet en vægtet grovfoderpris på 158 øre pr. FEN. Græsset står til 168 øre pr. FEN og majsen til 130 øre pr. FEN. Det er på den pæne side af gennemsnittet ved 4 pct. fraktilen. Jordlejen er medregnet med 4.500 kr. inkl. basis EU-støtte.

Oplysningerne giver basis for en kvalificeret vurdering af afkast/jordleje, budgetsikkerhed, proteinforsyning ved valg mellem græs og majs og konkurrence til andre fodermidler. Samme tal kan bruges som grundlag for prisen ved naboaftaler. Der er penge i det, og det er en spændende opgave at få dynamik i den del af produktionen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle