Blodrøde tal i udsigt for svineproducenterne

Prognoser nedjusteret med 400.000 kr. Prisfaldet rammer landbruget hårdt på indtjeningen.

Landbrugets indtjening rammes hårdt af Ruslands importforbud og globale prisfald på landbrugsprodukter.

Videncentret for Landbrug har offentliggjort en prognose, der viser, at heltidsbrugenes driftsresultat vil falde med mere end en halv mio. kr. i gennemsnit i år til ca. 200.000 kr., og næste år vil indtjeningen falde yderligere til et rundt nul.

Der er tale om en kraftig nedjustering i størrelsesordenen 400.000 kr. i snit i forhold til prognosen fra juni.

»Det er bekymrende, men ikke overraskende tal, set i lyset af situationen med Rusland og de lave råvarepriser på globalt plan,« lyder kommentaren fra Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Ikke helt så slemt

Det er dog ikke helt så slemt, som det umiddelbart lyder.

En stor del af nedgangen i driftsresultatet skyldes nemlig, at nedturen for minkavlerne slår kraftigt igennem på det gennemsnitlige driftsresultat. Uden minkavlerne, der i flere år har trukket kraftigt op på gennemsnittet, er den gennemsnitlige nedgang således ”kun” på godt 250.000 kr.

Det hører også med til historien, at konjunktur på besætning og beholdninger i 2014 trækker det samlede resultat ned med et lignende beløb. Svineproducenterne rammes særlig hårdt med store prisfald på både svin og korn. Konjunktureffekten, som ikke påvirker likviditeten, betyder alene en nedjustering af den forventede indtjening i år med 600.000 kr. Det svarer til mere end halvdelen af den samlede nedgang på 1 mio. kr. i år.

Trods prisfaldet på mælk står mælkeproducenterne til en lille fremgang i år, men til gengæld venter der et stort dyk i indtjeningen næste år, som trækker driftsresultatet i minus.

Planteavlerne får allerede i år et ordentligt dyk, men ventes næste år at få et mere ”normalt” resultat.

230.000 kr. i personlig indkomst

Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videncentret for Landbrug, gør desuden opmærksom på, at den personlige indkomst og indtægter fra anden virksomhed bidrager positivt til bedriftens samlede økonomi med tilsammen 230.000 kr. i gennemsnit.

Et lyspunkt på kort sigt er de ekstremt lave renter, som også forventes at være lave de næste par år.

Prognosen understreger ifølge Martin Merrild, at der er et særdeles akut behov for at forbedre landbrugets rammebetingelser, så produktionsomkostningerne kan reduceres.

”Initiativer, der skaber reel vækst, skal indfases hurtigst muligt og må ikke blive overhalet af nye væksthæmmende initiativer på natur- og miljøområdet,« siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle