Bo- og gaveafgiften tilbagerulles – men forhøjes ikke yderligere

Af Henrik Sass Larsen, gruppeformand og MF, Socialdemokratiet

I Socialdemokratiet offentliggjorde vi i december 2018 et udspil, der præsenterede 17 forslag til at reducere uligheden i Danmark og skabe et mere retfærdigt samfund (”Danmark er for lille til store forskelle”). Vores samfund bygger på tillid og en stor grad af lighed. Hvis toppen stikker af, smuldrer den tillid, der er forudsætningen for vores danske samfundsmodel. Det er ikke til gavn for nogen. Et af vores initiativer er at tilbagerulle den nedsatte bo- og gaveafgift fra 5 til 15 pct. ved overdragelse af erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem. Et andet initiativ er en såkaldt ”topskat på arv” ved at forhøje boafgiftssatsen fra 15 til 30 pct. for arv over 3 mio. kr.Når jeg taler med danske landmænd, bliver jeg nogle gange mødt med den opfattelse, at bo- og gaveafgiften ved familieoverdragelser af erhvervsvirksomheder ikke alene skal rulles tilbage til 15 pct., men at Socialdemokratiet samtidig ønsker at forhøje satsen til 30 pct. Det er ikke tilfældet. Det er derfor vigtigt for mig at præcisere, at der alene er tale om en tilbagerulning af bo- og gaveafgiften ved familieoverdragelser til 15 pct. Det samme underbygges af provenuberegningen i udspillet. Denne tilbagerulning af bo- og gaveafgiften skal naturligvis ikke gå ud over virksomheden, og derfor vil vi også gerne drøfte, hvordan det kan gøres langt nemmere at benytte sig af henstandsordningen. Sådan at bo- og gaveafgiften ikke reducerer egenkapitalen, men i stedet kan betales af de løbende overskud.

 

Bekymring i landbruget

Jeg ved, at der i erhvervet er bekymring om det fremtidige niveau for ejendomsvurderinger af landbrug. Jeg vil gerne understrege, at ingen bør være nervøse for at vågne op til brandbeskatning af fast ejendom. Det er Socialdemokratiets tilgang til de nye ejendomsvurderinger, at den samlede beskatning ikke skal stige. Jeg vil holde øje med, at de nye ejendomsvurderinger ikke føre til højere ejendomsbeskatninger af landbrug.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle