Branchen har gjort det før

Frivillige tiltag omkring antibiotikaforbruget er ikke ukendte i svinebranchen.

Maria og Claus Petersen, Maaling Avl og Opformering, støtter, at svinebranchen indfører frivillige begrænsninger på brugen af antibiotika.

»For år tilbage indførte branchen et frivilligt stop for cephalosporiner. Når vi kunne det dengang, kan vi også præstere en halvering af forbruget af tetracyklin,« mener de.

De peger på, at det naturligvis kan blive dyrere og mere besværligt at behandle visse sygdomme, men det er omvendt ulemper, de er parate til at acceptere, hvis det kan gavne på andre fronter.

Glæder VSP

Hos VSP glæder direktør Claus Fertin sig over denne holdning.

»Når der fra hospitalsside er udtrykt bekymring for, at specielt forbruget af tetracyklin kan føre til resistens, så har vi som branche en forpligtelse til at reagere på det,« siger Claus Fertin.

Han kalder det et ambitiøst men ikke urealistisk mål, at branchen i løbet af 2015 kan halvere forbruget af tetracyklin.

»Svineproduktionen står for en stor del af antibiotikaforbruget i Danmark. Derfor er det naturligt, at vi som branche også tager et ansvar på os i denne sammenhæng,« siger Claus Fertin.

Han håber, at tiltaget kan medvirke til at bremse udviklingen af resistente bakterier, herunder MRSA.

»Med dette frivillige tiltag bidrager vi til, at humansiden også i fremtiden har virksom antibiotika til at behandle infektioner med. Samtidig er det min forventning, at svineproducenterne i vidt omfang kan erstatte tetracyklin med andre præparater eller andre tiltag,« siger Claus Fertin.

Faktaboks

  • Malling Avl og Opformering
  • Broager
  • Støtter VSP-tiltaget om halvering af forbruget af tetracyklin i løbet af 2015

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle