Brug lærdommen fra 2010-høsten

Hver gang de fysiske love for korntørring overskrides, medfører det tab og besværligt ekstraarbejde.

Alle typer af kornopbevaringsanlæg blev ramt af problemer som følge af den våde 2010-høst. Årsagen er grundlæggende, at anlæggene blev presset ud over det, de er dimensioneret til.

De fysiske love for korntørring gælder uanset høstforholdene. Mange landmænd blev nogle erfaringer rigere i 2010-høsten, og for nogle blev det dyrekøbte erfaringer.

Grænser afprøvet

"Den våde 2010-høst har afprøvet grænserne, idet nogle har tænkt, at der går nok," siger teknik- og maskinrådgiver Karl Jørgen Nielsen, KJN Maskinrådgivning, Randers.

Som eksempel nævner han, at planlagre nemt kan overfyldes, når kornet er fugtigt. Det våde korn har en større vægtfylde, og derfor fyldes planlagrene med mere, end de kan klare.

"Udgangspunktet er, at korn og ærter højst må lægges i tre meters højde ved 20 pct. vandindhold. Indlægningshøjden skal falde med 20 cm for hver gang, vandprocenten stiger én pct. Det betyder, at lagtykkelsen for eksempel højst må være 2,4 meter, når kornet har et vandindhold 23 pct.," siger Karl Jørgen Nielsen.

"Hvis man indlagrer vådt korn i for stor højde, overskrides nogle grænser, og så opstår problemerne. Årsagen er blandt andet, at blæseren kun kan klare et mindre areal som følge af den større luftmodstand," siger han.

Andre besværligheder kan opstå ved, at man for tidligt tilsætter varme til tørreluften. "Som tommelfingerregel skal vandindholdet ned under 20 pct., før tørreluften må opvarmes," siger han.

Det kan lyde selvmodsigende, at man skal tørre med uopvarmet luft, så længe vandprocenten er over 20.

"Tilsættes varmen for tidligt, vil der dannes kondens i det øverste kornlag, så overfladelaget opfugtes med det resultat, at luften ikke kan passere," siger Karl Jørgen Nielsen.

Det medfører ikke alene tab men også store praktiske problemer, når de fysiske love for korntørring overskrides.

"Hvis det øverste lag opfugtes, er det nødvendigt så hurtigt som muligt at få det kompakte lag brudt enten ved at skovle eller anskaffe en omrøresnegl af den type, der trækker sig gennem kornet. Alternativt er der ikke andet at gøre, end at tømme og genfylde plananlægget, så kornet dermed blandes," siger Karl Jørgen Nielsen og tilføjer:

"Det er meget nemmere at forebygge problemet ved at undgå overfyldning, sikre at blæserkapaciteten er tilstrækkelig og afvente tidspunktet, hvor der tilsættes varme til tørreluften."

Stålsiloproblemer

Plantørringsanlæg er ikke ene om problemerne. Korn, der er for vådt, kan også skabe store problemer i stålsiloer, herunder også gastætte stålsiloer.

"Korn, der 'hænger' fast i en gastæt silo, er vanskeligt at få ud. At kornet "hænger" kan skyldes, at det blev lagt ind med mere end de ca. 18-20 pct.

vandindhold, der anbefales," siger Karl Jørgen Nielsen og tilføjer:

"I stålsiloer med tophængte omrøresnegle er det vigtigt, at omrøresneglene kommer helt ud til kanterne. Hvis det skulle ske, at en omrøresnegl knækker, skal den omgående udskiftes. Venter man for længe, sker der en omgående varmedannelse, så kornet i værste fald ødelægges.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle