Bufferzoner giver god effekt, men kræver fald og den rette jord

En intelligent bufferzone (IBZ) er en rende, der bliver gravet langs med marken ned mod et vandløb eller en sø.

Vandet skal igennem et bassin, og herefter skal det filtrere gennem en jordbræmme med træer. Her bliver nitrat reduceret og fosfor tilbageholdt.

Til forskel fra minivådområderne er IBZere beregnet til mindre drænoplande, dvs. under 25 hektar.

Udfordringen med anlægge en IBZ er, at der skal være et væsentligt fald, så vandet skal trænge gennem jorden ned mod vandløbet.

Det være svært at få vand til at trænge igennem nogle jordtyper og dermed opnå den ønskede effekt.

Derfor kræver det også en analyse af jordtypen, inden man etablerer en IBZ.

Gennemsnitseffekten på en IBZ ligger på omkring 25 pct. tilbageholdelse af nitrat, og den har også vist god effekt ved fosfor.

Aarhus Universitet har givet IBZ grønt lys, og det forventes at blive indfaset af Landbrugsstyrelsen i 2020.

Der kræves 7,5 meter bufferzone pr. hektar dræn-opland.

Modellen anslås at koste ca. 10.000 kr. pr. hektar.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle