Bundlinjen til debat på erfamøde

"Din Bundlinje Nu" hedder en kampagne, som Dansk Landbrugsrådgivning sætter fuld damp på nu.

Kampagnens fokus er rettet mod, hvad den enkelte landmand her og nu kan gøre for at forbedre sin bundlinje i den aktuelle situation, så ud over at der var fokus på Johnny Torps produktion i Harboøre, var bundlinjen også til debat på erfamødet.

Herunder følger en gennemgang af, hvilke tiltag de enkelte erfa-deltagere havde sat i værk hjemme hos sig selv med henblik på at forbedre deres bundlinje.

Skærer til benet

Landmand 1:

"Vores oprindelige plan var at holde investeringerne på et meget lavt niveau og derved skabe et overskud. Den strategi har vi nu ændret til, at vi i stedet opsiger lejeaftalen på slagtesvinestaldene og fremover i stedet sælger smågrisene til Tyskland".

"Den arbejdslettelse det er, ikke at skulle passe slagtesvin, betyder, at vi kan klare os med én medarbejder mindre. Når vi på denne måde kan koncentrere os 100 procent om soholdet, så skal det hele bare spille i den rigtige retning".

Endnu højere effektivitet

Landmand 2:

"Vi har været over 32 grise pr. årsso, og det er meget motiverende for både os selv og medarbejderne. Vi satser på at få noget med hjem fra både kurser og erfamøder for at nå den højere effektivitet, men vil ikke ændre i mandskabet".

"Vi har planer om at udvide besætningen, men som situationen er nu, vil vi kun udvide for de penge, vi selv kan tjene i produktionen - derfor fokuserer vi meget på effektivitet".

Mange bække små

Landmand 3:

"Vi er gået over til selv at lave vores polte, og det forsøg ser ud til at falde heldigt ud. Vi har opsagt én medarbejder, og har ansat en anden faglært landmand i stedet til en lavere månedsløn".

"Jeg var ikke længere helt tilfreds med den opsagte medarbejders indsats. Jeg er faktisk overrasket over, hvor mange dygtige folk, der er på markedet for tiden, og som heller ikke forlanger urimelige lønninger. Endelig har vi fået forhandlet et højere tillæg igennem hos vores smågriseaftager".

Klarere ansvarsfordeling

Landmand 4:

"For første gang i otte år har vi fyret medarbejdere. Samtidig har vi ændret arbejds- og ansvarsfordelingen i farestalden, så de to, der arbejder i farestalden, passer hver sit 14 dages-hold".

"På den måde starter de et nyt farehold op hver fjerde uge, men de har til gengæld en større opmærksomhed rettet mod netop det hold. Jeg bruger også mere tid på personalet nu sammenlignet med tidligere. Vi har også forhandlet en højere smågrisepris på plads".

Lejer smågrisestald

Landmand 5:

"Vi er gået fra at sælge 7-kgs-grise til at sælge 30-kgs-grise, fordi vi har lejet en smågrisestald. Samtidig har vi ansat to medarbejdere og har fået plads til lidt flere søer hjemme".

"Det ekstra mandskab er en stor fordel i det daglige, når vi skal køre til smågrisestalden, men har også betydet en kæmpe aflastning af mig i hverdagen. Det har for øvrigt været en god oplevelse at leje stalden, hvor udlejeren har spillet positivt med".

Overvejer mere personale

Landmand 6:

"Vi spekulerer meget over, om vi får passet vores farestalde godt nok. Dækningsbidraget er for så vidt i orden, men måske har personalet for meget at lave de dage, hvor faringerne står på, og vi synes, dødeligheden er for høj".

"Vi kunne overveje at flytte fravænningen til lørdag, så faringerne ikke falder i weekenderne. Det vil samtidig give os mere tid til at coache personalet".

Færre omkostninger

Landmand 7:

"Dygtigt personale har betydet, at vi er steget et par grise. Samtidig er markarbejdet og slagtesvineproduktionen væk, og det har givet en bedrift og en produktion, der er meget nemmere at overskue".

"Vi er fem ansatte, skønt fire var tilstrækkeligt. Det betyder til gengæld, at vi får lavet nogle småreparationer i hverdagen og får passet søerne endnu bedre, end vi ellers ville kunne".

"På det seneste har jeg selv stået for indkøb af diverse småting til produktionen, og det har faktisk haft den effekt, at vores indkøb er blevet halveret, uden at jeg synes, vi mangler noget i hverdagen".

mot@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle