Byggedirektør: Vi ruster os til øget aktivitet for nye svinestalde

Byggeriet af nye svinestalde vil i nærmeste fremtid gå stærkt frem. Det er vurderingen fra Gråkjærs landbrugsdirektør, Martin Rindom, som tror, behovet for nye stalde vil vende tilbage til et normalt niveau efter en årrække med lav byggeaktivitet.

Svinesektorens lyst til at investere i svinestalde har ikke været prangende de senere år. Det har en af sektorens store aktører Gråkjær i Holstebro også mærket, men det er alligevel de positive takter, der gennemsyrer Martin Rindom, landbrugsdirektør i den store vestjyske byggevirksomhed, når han skal forholde sig til fremtiden.

»Den nuværende situation med høje svinenoteringer har vi trængt til længe, og der er håb om, at der kan tjenes gode penge flere år frem«, siger han og glæder sig over udsigten til, at finansieringen af nye stalde kan flyde lettere i de kommende år.

»Der er mange svineproducenter, der gerne vil bygge nye stalde, men udfordringen har hele tiden været, om finansieringen kunne følge med projektet. Det har ikke altid været muligt, men det, at kassekreditten begynder at vender rundt og være positiv, kan få en stor betydning for lysten til at bygge nye stalde i den kommende tid«, fastslår Martin Rindom.

Stort kan give gevinst

Gråkjærs landbrugsaktiviteter har de senere år været præget af de cirka 150 projekter, der har været i støbeskeen under Moderniseringsstøtteordningen for slagtesvinestalde. En del af projekterne er blevet til noget - også for Gråkjær, der bl.a. byggede de fire meget omtalte storstalde for Bregentved Gods.

Netop storstalde tror Martin Rindom på i fremtiden.

»Forhåbentlig kommer der i de kommende år nogle flere slagtesvineanlæg med plus 30.000 slagtesvin. Jeg håber, der er nogle, som vil dele deres tal fra de store stalde, så vi kan få indblik i rationaliseringsgevinsten ved at bygge stort. For den effekt er langt fra slået igennem i Danmark endnu, hvor vi fortsat har meget få storstalde«, påpeger han og understreger, at en stribe økonomisk stærke svineproducenter har haft tro på slagtesvin og lyst til at bygge nye stalde, selv da noteringerne med 8,30 kr. så værst ud.

»Der er ingen tvivl om, at nogle har mistet modet til at producere slagtesvin, men de mest robuste producenter har haft de lange briller på og bevaret troen på, at der kan være økonomi i at producere slagtesvin«, siger Martin Rindom.

Støtte er ikke nødvendigvis et gode

Den førnævnte støtteordning er i øvrigt ikke hans kop te.

»Støtteordningen har været vigtig for at få nogle nye slagtesvinestalde bygget, men støtteordninger har den uheldige effekt, at alle i byggebranchen står i et vakuum, når ordningerne udløber eller der snakkes om, at en ny ordning er på vej. Det vil være meget bedre for alle parter, at staldprojekter kommer som perler på en snor frem for en stor klump. Det er ikke godt for kundens oplevelse og vores indtjening«, påpeger Martin Rindom.

Med de gode økonomiske forhold for svinesektoren for tiden tror han og Gråkjær så meget på fremtiden, at der allerede er ansat egne håndværkere til at være klar, når markedet med Martin Rindoms ord normaliseres igen. For det forventer han sker i efteråret eller i starten af 2020.

»Vi har haft en lang årrække med underinvesteringer i svinestalde. Det, tror vi, vender i den nærmeste fremtid, og mange vil begynde at reinvestere i deres staldanlæg. Soholderne kommer også med i den her optur med øgede investeringer i særligt klimastalde, fordi de har behov for mere plads på grund af soholdets forbedrede produktivitet«, siger Martin Rindom.

Ny politisk retning

For sektoren tror han på en god og solid fremtid, fordi der rundt om i verden er stor tiltro til dansk svineproduktion.

»Vores fødevaresikkerhed er der mange, der tror på kan noget særligt. Klimaet spiller en stadig større rolle, og der står vi i international sammenhæng stærkt. Politisk kan der dog være en udfordring, hvis der med den nye regering kommer en ny retning for rammevilkårene for dansk svineproduktion«, vurderer Martin Rindom.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle