Certificering af juletræer kan være meget værd

Når der kommer flere juletræer på markedet, er det et vigtigt markedsføringstiltag at få træerne certificeret.

Det har været let at sælge juletræer de seneste år. Det har været sælgers marked. Og priserne har fået et stort nøk opad.

I årene før havde vi en alvorlig overudbudssituation, som holdt priserne nede på uacceptable niveauer. Sådanne prissvingninger er helt normale i brancher med en relativt lang produktion, som ikke kan justeres på den korte bane. Og hvor der ikke er tilskud, eller prisen på anden måde er reguleret. Alle kan vel også huske de tider, hvor også minkprisen var i bund.

Nu er vi nok på vej ind i en situation for juletræerne, hvor det mere er købers marked. De gode priser har fået mange til at plante. Især er der etableret meget store og rationelle plantninger både i Danmark og specielt i udlandet.

Udbuddet stiger derfor, og vi kan forvente, at det kan blive lidt sværere at sælge træerne, og at prisernes himmelflugt klinger af.

Vi håber dog på, at vores arbejde med at fremme salget ude i Europa kan afbøde dette, således at vi fortsætter med en god økonomi i juletræsproduktionen.

Certificering en del

af løsningen

Hvad kan den aktive producent gøre i den situation? Han kan først og fremmest sørge for, at kvaliteten er i top. Ved hjælp af gødskning, formtilretning, stabklipning, ukrudts- og utøjsbekæmpelse m.m. Men derudover kan han gøre en anden vigtig ting: Han kan certificere sin produktion.

Det lyder måske dyrt og kompliceret. Men så galt er det ikke. Certificeringen indebærer nok en mærkbar engangsomkostning, men de årlige vedligeholdelsesomkostninger er relativt små. Betragt det som nødvendige markedsføringsomkostninger i en ny markedssituation.

Allerede i år er der en del af de store tyske grossister, der forlanger en certificering. Årsagen er blandt andet, at der har været flere sager med ulovlige sprøjtemidler - sprøjtemidler som kan konstateres ved hjælp af analyser af træernes nåle.

Sagerne har skræmt de tyske forbrugere. Det naturlige juletræ er sat i et dårligt lys, og det har ført til krav om en certificering.

Hvad hjælper certificering?

Reelt findes kun ét egnet certificeringssystem, nemlig GlobalGAP-systemet. Det er udviklet til grønsagsproduktion og har fået stor udbredelse. Systemets funktion er at dokumentere, at produktionen har overholdt myndighedernes krav, og at producenten i øvrigt har båret sig fornuftigt ad. GAP betyder således Good Agricultural Practice.

Kernen i systemet er en registrering af, hvad man rent faktisk gør på arealerne - samt at man accepterer en ekstern kontrol af dette. Registreringen er ikke spildt arbejde og bør under alle omstændigheder være normal praksis i en professionel produktion.

Man skal som producent ikke forvente sig en direkte højere pris for et certificeret træ. Men man får en bedre markedsadgang, og man kan forvente at blive højere prioriteret i en eventuel overudbudssituation, hvilket i sig selv kan være mange penge værd.

Flere oplysninger kan findes på internettet: Søg på ’globalgap’.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle