Corona-krisen presser kartoffelavlerne

Af Birgitte A.B. Andersen, planterådgiver, Sagro

Der er kommet godt gang i salget af nye danske kartofler, og mængderne ser fornuftige ud. Det totale areal med kartofler i Danmark er steget med ca. 10 pct. fra 2019 til 2020, dog primært stivelseskartofler.

De tyske priser på spisekartofler ligger stille og er ca. 40 pct. lavere end priserne på samme tid sidste år.

Der er store problemer med at komme af med kontraktavlen fra 2019 til forarbejdningsindustrien rundt i Europa. I Holland er der således snak om en statsstøtte til de berørte kartoffelavlere, men det vides endnu ikke, hvordan ordningen vil blive. Der er således stor usikkerhed om, hvor stort et tab avlerne vil få. Forarbejdningsindustrien forsøger at komme ud af kontrakterne nu, hvor lagrene er fyldte med forarbejdede produkter, og der stadig kun er et lille salg.

NEPG-landene (Holland, Tyskland, Frankrig, Belgien og Storbritannien) håber på et nedgang i kartoffelarealet på 5 pct. fra 2019 til 2020, hvilket næppe er nok. Dette skyldes følgerne af corona-krisen, hvor det forventes, at over to millioner ton kartofler sandsynligvis vil skulle bruges til kvægfoder, biogas eller andet. For at bruge så meget af sidste års høst som muligt bliver avlerne bedt om at lagre kartoflerne så længe som muligt. dvs. til udgangen af august, med dertil hørende ekstra omkostninger på køl, spirehæmmere m.m.

Coronakrisen har ændret forbrugsvanerne over til de friske kartofler i stedet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle