Dårligt udlæg giver mindre frøhøst i 2019

Udlæg af især engrapgræs, strandsvingel og rødsvingel har mange steder bukket under for tørken. DLF giver landmænd mulighed for at lade anden års marker ligge, selv om udbyttet formentlig er lavere.

Når vi laver planer for, hvor mange hektar der skal lægges ud af de enkelte frøgræsarter, regner vi altid med, at at nogle af arealerne skal pløjes om. I år er situationen markant værre end sædvanligt, fordi de nye udlæg ikke har haft et tilstrækkeligt rodnet til at modstå tørken«, siger Birthe Kjærsgaard, avlschef hos DLF.

Hun tilføjer, at det især er gået ud over udlæg af engrapgræs, strandsvingel og rødsvingel, mens udlæg af hundegræs, hvidkløver og rajgræs mange steder har klaret sig bedre gennem tørken.

DLF er således i dialog med mange frøavlere om at lade anden års marker af engrapgræs, strandsvingel og rødsvingel ligge til tredje års avl, selv om udbyttet formentlig vil ligge 10-20 procent lavere end i første og anden års marker.

Flere tredje års marker

»Specielt engrapgræs har haft det svært i tørken og varmen, og der er ikke ret mange udlægsmarker til høst 2019, der har overlevet tørken, ligesom engrapgræsset er gået ud i mange af de marker, hvor hvidkløver og engrapgræs er lagt ud i vårbyg, og hvor det var planen at høste frø af engrapgræs i 2020«, siger Birthe Kjærsgaard.

Når det gælder nye udlæg af strandsvingel og rødsvingel, vurderer hun, at minimum en fjerdedel af arealet er gået til i tørken og varmen.

»Vi kan få en helt fantastisk vækstsæson til næste år. men umiddelbart er der udsigt til, at der bliver høstet mindre mængder engrapgræs, strandsvingel og rødsvingel til næste år. Så må vi håbe, at det smitter af på prisen«, siger Birthe Kjærsgaard.

Lavere udbytter

Hos Vkst opfordrer Kenneth Svensson til, at landmænd, der får tilbudt at lade frøgræsmarkerne ligge yderligere et år, nøje overvejer alternativerne ud fra forventede udbytter i tredje års frøgræs sammenlignet med eksempelvis maltbyg, som der kan tegnes kontrakt på til 150 kroner pr. hkg til den kommende sæson.

»For mange frøavlere vil det dog være attraktivt at lade frøgræsset ligge et år mere, da man slipper for etableringsomkostninger, og man har en ren mark, hvor udgifterne til bekæmpelse af ukrudt kan minimeres«, siger Kenneth Svensson.

Han tilføjer, at frøpriserne generelt er høje, og det forventede forbrug af frø i efteråret 2018 samt en lille høst må formodes at få frøpriserne til at stige.

Faktaboks

Danmarks produktion

  • DLF anslår, at danske frøavlere pruducerer:
  • 75 pct. af EUs rødsvingelfrø.
  • 60 pct. af EUs strandsvingelfrø.
  • 85 pct. af EUs engrapgræsfrø.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle