Danmark er verdens største producent af korn - pr. indbygger

Vi har også en stor produktion i forhold til landbrugsarealet.

Af Morten L. Handrup

1.500 kg. Så meget korn dyrker vi om året i Danmark for hver eneste dansker.

Det gør Danmark til det land i verden, der producerer mest korn pr. indbygger. Det gælder vel at mærke ikke kun for de kornarter, vi dyrker herhjemme. Sammenligningen, der er lavet ud fra FAOs tal for 2007, holder også, selv om der indgår både ris og majs og mere eksotiske former for korn i sammenligningen, og selv om høsten sidste år var forholdsvis lille i Danmark.

I en tid med fødevarekrise er det tankevækkende, at Danmark ligger i spidsen, når det gælder om at producere korn.

Der er ganske vist mange andre lande rundt om i verden, der producerer meget mere korn, end vi gør i Danmark, men i forhold til befolkningens og landbrugsarealets størrelse ligger Danmark i front.

Stor produktion på et lille areal

Et land som Canada, der har den næststørste produktion pr. indbygger og er et af de store korneksporterende lande, dyrker "kun" seks gange så meget korn som Danmark, selv om det er et kæmpestort land, så i forhold til landbrugsarealets størrelse er Danmarks kornproduktion langt større.

Andre store kornproducerende lande som USA, Kasakhstan, Australien og Argentina ligger også højt på listen med hensyn til produktion af korn pr. indbygger, men i kraft af deres størrelse ligger de langt nede på listen med hensyn til produktion i forhold til landbrugsarealet.

Her er det til gengæld helt andre lande der topper, nemlig lande som Egypten og Bangladesh med en intensiv produktion af ris på et begrænset areal.

Egypten producerer faktisk dobbelt så meget korn pr. hektar landbrugsjord som Danmark, nemlig 6.300 kr. pr. hektar, mens Danmark ligger på 3.175 kg pr. hektar.

Store producentlande som Brasilien og Rusland ligger meget langt nede på listerne, når man sætter produktionen i forhold til landenes enorme landbrugsarealer og store befolkninger.

Kornet bruges til foder

Når Danmark ikke just er kendt som en stor kornproducerende nation, hænger det først og fremmest sammen med, at vi er et lille land, og der er trods alt grænser for, hvor meget korn vi kan dyrke i Danmark.

I Danmark har korn og kornprodukter heller ikke nær den samme betydning for den menneskelige ernæring, som det har mange andre steder i verden, hvor for eksempel ris og majs udgør den basale kost.

Endelig eksporterer vi kun en beskeden del af vores kornhøst.

Vi bruger nemlig langt det meste af kornet som foder til vore husdyr, først og fremmest til svin, men også til kvæg og fjerkræ, og med den store animalske sektor er dansk landbrug naturligt nok mest kendt for sin produktion af svinekød og mejeriprodukter.

Langt foran resten af EU

I forhold til resten af EU ligger Danmark også flot placeret.

Ungarn er faktisk det land i EU der efter Danmark dyrker mest korn - især majs - pr. indbygger, mens Frankrig, som er EU¿s suverænt største kornproducent, ligger noget længere nede på listen.

Til sammenligning ligger et land som Holland meget langt nede på listen med en produktion på under 100 kg korn pr. indbygger. Ud over at være et lille land bruger Holland kun en mindre del af landbrugsarealet til at dyrke korn.

Når vi klarer os så fint med hensyn til at producere korn i forhold til andre, skyldes det netop, at vi bruger en forholdsvis stor del af landbrugsarealet til at dyrke korn, samtidig med at vi har forholdsvis høje udbytter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle