Danmarks eksport af oksekød - faldende

Af Agnes Qvortrup, konsulent, Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik, Landbrug & Fødevarer.

I 2020 blev der eksporteret 92.783 ton okse-/kalvekød samt oksekødsprodukter (oksekødsprodukter omfatter forarbejdet kød, spiselige biprodukter og talg), svarende til en samlet pris på 2.535,8 mio. kr. Sammenligner man med året før, er vægten faldet med 2,2 pct., og prisen faldet med 6,9 pct.

De nyeste tal fra februar i år (jvf. grafen) viser, at den danske eksport af okse-/kalvekød samt oksekøds-produkter er 4,1 pct. mindre i februar måned 2021 (målt i ton) sammenlignet med februar 2020. Dette fald kommer også til udtryk i eksporten målt i mio. kr., som faldt med 7,1 pct.

Ser man udelukkende på eksporten af okse- og kalvekød, har den ligget stabilt mellem 70.000 og 80.000 ton i årene 2014 til 2019. Denne tendens blev dog brudt, da eksporten for okse- og kalvekød 2020 endte på 65.830 ton, svarende til en værdi på 2.093,7 mio. kr. Det er et fald på henholdsvis 5,0 pct. (i ton) og 8,6 pct. (i kr.) sammenlignet med 2019. Eksporten af okse- og kalvekød 2020 har fordelt sig således til verdenen: EU27 87,9 pct., øvrig Europa 4,0 pct., Nordamerika 3,6 pct., Afrika 2,1 pct., Øst- og Sydøstasien 1,9 pct. og Mellemøsten 0,4 pct.

Danmark eksporterer okse-/kalvekød til alle EU27 lande, hvor Tyskland aftager 35,6 pct. heraf, svarende til 20.626,2 ton og 485,5 mio. kr. De næststørste aftagere er Italien og Sverige, herefter følger Spanien, Finland, Grækenland og Holland. Canada er det 8. største eksportland, lige efter Holland, med 1.386 ton import af okse- og kalvekød fra Danmark i 2020, svarende til en værdi på 402 mio. kr. Canada blev et nyt eksportland for Danmark i 2020, og eksporten ser ud til at fortsætte i 2021. Det er tilsyneladende effekten af den frihandelsaftale, der blev landet i 2017 mellem Danmark og Canada, hvilket har gjort det mere favorabelt at eksportere dertil.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle