Dansk foderfabrik gør indtog i Kina

En dansk foderblanding til fravænning af smådyr bliver efterpurgt af verdens næstsørste økonomi.

Røgen stiger fra fabrikken TripleAs skorsten i Hornsyld, der hvert år producerer 15.000 ton af en selvudviklet fodertype. Fodertypen hedder AX3 og indeholder store mængder protein, på grund af en patenteret metode, TripleA bruger til at trække protein ud af sojaskrå, og holde antifoderstoffer ude fra foderblandingen. Den høje kvalitet af foderet får omverdenen til at se muligheder i den jyske fabrik, der forhåbentlig snart sender fodersække mod KIna.

»Vi mangler kun at få det sidste dokument godkendt af de kinesiske myndigheder. Vi har arbejdet på eksportgodkendelsen i næsten fire år. Folk fra Kina har været på besøg og godkendt hele produktionsapparatet samt produktet, så det er kun et spørgsmål om tid«, fortæller udviklingsansvarlig hos TripleA, Marianne Madsen. I dag eksporteres der allerede til Norge, Spanien, England og Baltikum.

»Det er faktisk billigere at sende foder til Kina end til Spanien for os. Der kommer så mange skibscontainere fra Kina, som vi kan fragte protein i på returvejen«, forklarer hun.

Vanskelig start

Fabrikken slog dørene op i 2013, men det har ikke været barnemad at få proteinproduktionen til at glide.

»Der kom mange uforudsete omkostninger i starten fordi ingen havde prøvet at lave et produkt som vores før. Vi har blandt andet købt en 70 meter skorsten, fordi vi oplevede lugt fra produktionen, da vi begyndte i storskala. Vi havde lavet målinger og testet dannelsen af lugt, da vi var i pilotfasen, men det kan man ikke altid regne med«, lyder det fra hende.

»I dag går produktionen mere smertefrit, og vi har nu kontrollen over vores produktionsapparat. Vi bliver ikke bremset af uforudsete forhold, men vi arbejder stadig på at forbedre os endnu mere«, fortæller Marianne Madsen, der også husker, at salget var en udfordring i starten.

”Man kommer ud med et unikt produkt og regner med, at alle vil kaste sig over, men det gør de ikke, fordi de er konservative. Der er meget, der skal bevises”, siger hun.

Unikt produkt

TripleAs produkt blev udviklet gennem samarbejde af Københavns Universitet, Hornsyld Købmandsgaard og Agro Korn, hvor Marianne Madsen på tidspunktet var produktchef.

»KU kontaktede os med deres idé til en ny produktionsmetode, der kunne sikre højere andel af protein. Vi kunne se potentialet til at skabe et rigtig godt produkt. Vi gik med til at sponsorere det indledende arbejde og fik gode resultater, som vi søgte støtte fra GUDP på baggrund af«, fortæller hun. Projektet blev bevilliget 7.000.000 kroner i støtte og har affødt fabrikken, der beskæftiger 16 ansatte, samt den nye foderløsning.

»Vi markedsfører produkter med 64 – 75 pct. protein, lav pH værdi på omkring 4,1 og høj fordøjelighed. Det gør produktet ekstremt velegnet til afvænning af grise og kalve for eksempel«.

Faktaboks

GUDP

  • Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram 
  • Er en erhvervsstøtteordning, der årligt giver penge til forskningsprojekter i fødevareerhvervet
  • Der bliver uddelt omkring 200 mio. kr. årligt gennem støtteordningen
  • Ansøgningsfristen for denne støtterunde er 6. september 2018

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle