Danske ændringer har global effekt

11 procent af drivhuseffekten skyldes indirekte arealændringer, men det er svært at regne på.

Det er en stor fejl, hvis man ikke regner effekten af indirekte arealændringer med, når man ser på klimaeffekten af forskellige politiske tiltag. Det mener Jannick Schmidt, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i livscyklusanalyser.

Ifølge Jannick Schmidt skyldes 11 procent af verdens drivhusgasudledninger afskovning. Tager man for eksempel en hektar ud af dyrkning i Danmark eller lægger 3-4 hektar havre om til økologi og høster lavere udbytter, skal produktionen øges et andet sted. Der er nemlig år efter år brug for en stigende produktion i takt med, at befolkningen vokser.

»Det kan kun ske ved intensivering på eksisterende arealer, eller ved at man tager ny jord i dyrkning. Ændringer i Danmark har global effekt. Vi skubber til landbrug og natur i resten af verden, når vi producerer mindre«, forklarer Jannick Schmidt.

Det er dog svært at opgøre de indirekte ændringer i arealanvendelse fra dansk produktion. Eksempelvis er det svært at sige, hvor i verden afskovning sker som en konsekvens af vores brug af land her i Danmark.

Han undrer sig samtidig over, at der i mange af opgørelserne fra Aarhus Universitet ikke er regnet arealændringer med.

»Det er jo det samme, som hvis vi valgte ikke at regne brugen af kul og diesel med, når vi regner på klimapåvirkningen fra transport eller elfremstilling«, siger han.

Hans ekspertise er netop at lave et korrekt regnestykke på klimaeffekter gennem livscyklusanalyser. Klimaeffekten af landbrug ligger bl.a. i brugen af gødning, traktor og mejetærsker samt den omsætning, der sker i jorden, og meget mere. I forhold til økologi og klima peger Jannick Schmidt ud over arealeffekten på, at udnyttelsen af N-gødning er ringere, hvilket fører til større tab af drivhusgassen lattergas.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle