Danske jordpriser er steget mest i EU

Priserne er næsten tredoblet i Danmark på ti år.

Danmark er det land i EU, hvor jordpriserne er steget mest over en tiårig periode. Det viser de seneste tal fra Eurostat, der er EU-Kommissionens officielle statistikkontor.

Fra 1996 til 2006 steg priserne i gennemsnit fra 60.000 til 170.000 kr. i Danmark. Det vil sige, at jordpriserne i Danmark blev næsten tredoblet, og siden 2006 er jordpriserne steget yderligere med mere end 30 procent ifølge Danmarks Statistik.

Det er en langt kraftigere prisstigning end i de fleste af de lande, vi normalt sammenligner os med.

Jordprisen også

steget i Sverige

Det eneste land, der kommer op i nærheden af Danmark med hensyn til prisstigninger på jord, er Sverige, hvor priserne er steget med 172 procent. Jorden koster dog stadig seks gang så meget i Danmark som i Sverige i gennemsnit, ifølge EU's statistik.

I lande som Belgien, Spanien og Finland er jordpriserne dog også mere end fordoblet i perioden.

Selv om der er tale om officiel EU-statistik, mangler flere af de store lande, specielt Frankrig og Italien men også Grækenland og Østrig.

Til gengæld er der et par af de helt små lande med meget høje jordpriser, nemlig Luxembourg og Malta, hvor jorden koster op til 1,2 mio. kr. pr. hektar.

Priserne faldet i Tyskland

I Tyskland er jordpriserne ligefrem faldet i tiårsperioden. I 1996 var priserne i Tyskland 32 pct. højere end i Danmark, men ti år senere var priserne to en halv gang så høje i Danmark som i Tyskland, hvis man skal tro tallene fra Eurostat.

I Holland er jordpriserne i tiårsperioden steget med 50 procent, men det dækker over, at de først er steget for derefter at falde igen.

Jordpriserne toppede i 2002 med 40.000 Euro pr. hektar, svarende til 300.000 kr. pr. hektar, men siden er priserne faldet med 25 procent.

Så sent som i 2002 var jordpriserne i Holland mere end tre gange så høje som i Danmark, men fire år senere var forskellen reduceret til 37 procent.

Selv om der mangler nogle tal, og de seneste tal er fra 2006, står tendenserne og niveauerne sikkert til troende, idet de officielle EU-tal er opgjort på samme måde fra land til land og fra år til år.

handrup@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle