Danske landmænd driver 450.000 hektar udenlands

Produktionen stiger hos medlemmerne af Danish Farmers Abroad.

For seks år siden var der blot 79 medlemmer af foreningen Danish Farmers Abroad, der er interesseorganisation for de danskere, der ejer eller arbejder på landbrug i udlandet.

Men siden er det gået hurtigt.

Sidste år var medlemstallet steget til 181, og nu er det igen steget. Denne gang til 190. Samtidig er også medlemmernes produktion stigende.

»Det er interessant at se, hvordan vores medlemmers samlede produktion stille og roligt stiger. Medlemmernes planteproduktion svarer i dag til 15 procent af produktionen i Danmark og svineproduktionen til cirka 30 procent«, sagde foreningens formand Jytte Rosenmaj på foreningens generalforsamling.

Af foreningens 190 medlemmer er de 77 landbrug. Det er ét landbrugsmedlem mindre end året før. Det skyldes blandt andet, at der det seneste år er landbrugsmedlemmer, der har opkøbt eller er blevet lagt sammen med landbrug, der i forvejen er medlemmer af foreningen.

Resten af medlemmerne er personlige og firmamedlemmer. Antallet af firmamedlemmer er steget fra 62 til 72.

De 77 landbrugsmedlemmer repræsenterer i alt 5.700 ejere og aktionærer, der driver landbrug i 43 lande og har 12.500 ansatte.

Foreningens medlemmer producerede sidste år 6,5 mio. slagtesvin, havde 18.500 malkekøer og 450.000 hektar.

Blandt foreningen største medlemmer er selskaberne Axzon A/S (Polen, Ukraine og Rusland), Idavang Group (Litauen og Rusland), Premium Porc International, (tidligere DCH International A/S, Rumænien) og First Farms A/S (Rumænien og Slovakiet).

Valg

Formanden for Danish Farmers Abroad, Jytte Rosenmaj, fortsætter som formand for foreningens bestyrelse. Hun tager dermed et tredje år som formand for foreningen, der er interesseorganisation for danskere, der ejer eller arbejder på landbrug i udlandet.

Desuden blev Lars V. Drescher genvalgt som næstformand. Det blev afgjort på et konstituerende møde i den nyvalgte bestyrelse i dag.

Jytte Rosenmaj er medejer af Idavang, og Lars V. Drescher er direktør for Premium Porc International.

Ud over Rosenmaj og Drescher består den nye bestyrelse for Danish Farmers Abroad nu af:

  • Kristina Skeldal. Medejer af Black Soil Farming, Rumænien.
  • Øjvind Krabbe. Ingleby Farms & Forests.
  • Kristian Brokop. CEO for Danosha i Ukraine, en del af Axzon-koncernen.
  • Hans Poulsen. Direktør for Agro Cocora, Rumænien.
  • Jens Møller Knudsen. Planteavler og mælkeproducent i Polen.
  • Suppleanter til bestyrelsen er:
  • Carsten Lund Thomsen. Medejer af bl.a. Idavang, Litauen og Rusland.
  • Bent Højmark Lund. Medejer af bl.a. Krasnodar Agro, Rusland.

Jens Ulrik Tarpgaard, Dan Esti, Letland, modtog ikke genvalg til bestyrelsen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle