Danske landmænd er særlig hårdt ramt

Mens indtjeningen er halveret i Danmark, er den faldet langt mindre i resten af EU.

Danske landmænd er meget hårdere ramt på indtjeningen end deres kolleger i resten af EU.

Det viser en foreløbig opgørelse fra EUs statistiske kontor, Eurostat.

Heraf fremgår det blandt andet, at indtjeningen i Danmark er mere end halveret siden 2005. Går man endnu længere tilbage, til 2000, er nedgangen i indtjening for dansk landbrug endnu større, nemlig hele 56 procent.

Ser man på tallene for de enkelte år, viser det sig dog, at det især er de sidste to år, det vil sige 2008 og 2009, at det for alvor er gået tilbage for indtjeningen i Danmark, endnu mere end i de andre EU- lande.

I årene 2004-07 lå Danmark for eksempel nogenlunde på niveau med resten af de gamle EU-lande med hensyn til udviklingen i indtjeningen.

De andre lande i EU er selvfølgelig også ramt af prisfald på de vigtigste produkter, men når Danmark er særlig hårdt ramt, skyldes det, ifølge Henrik Zobbe, direktør for Fødevareøkonomisk Institut, især at svineproduktionen fylder mere i Danmark.

Indtjening halveret

Hvis man, i stedet for at se på den procentvise udvikling, ser på udviklingen i euro eller kroner, ser det tilsyneladende bedre ud for dansk landbrug.

Tilbage i 2000 lå Danmark faktisk i toppen med hensyn til indtjening pr. beskæftiget i landbruget i EU, på linje med Holland, og selv om den reelle indtjening er mere end halveret, er den kun faldet lidt i løbende kr., og Danmark ligger stadig på en tredjeplads efter Storbritannien og Holland.

Det hører dog med til billedet, at landmænd i andre lande henter en større del af deres indtjening uden for landbruget, påpeger Henrik Zobbe.

Selv om et land som Polen har haft stor fremgang, er de polske landmænds indtjening stadig mindre end en tiendedel af danske landmænds.

Høje renter i Danmark

Det lyder jo ikke så slemt, at Danmark efter en halvering af indtjeningen stadig er blandt de bedste i EU, men det skyldes, at Eurostats sammenligning gælder for den såkaldte nettofaktorindkomst, det vil sige efter afskrivninger men vel at mærke før renter.

Tager man renterne med, ser det endnu værre ud for Danmark. Danske landmænd har en høj gældsprocent, og den forholdsvis høje rente de sidste par år har derfor ramt dansk landbrug særlig hårdt.

"Når man sammenligner, er det vigtigt at være klar over, at "den danske model" med en meget stor lånefinansiering ikke findes i mange andre lande. Det giver en betydelig forskel i, hvad faktorindkomsten skal aflønne," forklarer Ole Olsen fra Eurostat.

Danske landmænds tradition for selv at eje jorden og omsætte landbrug i fri handel gør nemlig, at danske landmænd har en langt større gæld og derfor også en større rentebelastning end andre landmænd i EU.

Trods den dårlige indtjening havde landbruget i 2008 en bruttofaktorindkomst på knap 16 mia. kr. ifølge Fødevareøkonomisk Institut. Bruttofaktorindkomsten er et udtryk for landbrugets samlede bidrag til værditilvæksten her i landet.

Det er dog ingen garanti for, at der bliver noget tilovers til landmanden, når alle andre har fået deres del af lagkagen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle