Danske landmænd skal have bjergbondestøtte

Vandrammedirektivet belaster dansk landbrug så meget, at det berettiger til en status som "særlig ugunstigt stillet område", mener fødevareminister Henrik Høegh.

Fødevareminister Henrik Høegh vil arbejde for, at Danmark på linje med EUs bjergbønder får status som særlig ugunstigt stillet område i miljømæssig sammenhæng.

På den måde håber han at kunne få med-finansieret nogle af de miljøtiltag, Danmark tvinges til at gennemføre på grund af Vandrammedirektivet.

"I forhold til Vandrammedirektivet er Danmark, med alle vore lave, kystnære arealer, om nogen et ugunstigt stillet område i EU. Vi skal have fjernet rigtig meget kvælstof, hvis vi skal leve op til miljømålene i direktivet, og det kommer til at koste rigtig meget at tage jord ud. Derfor så jeg gerne, vi kunne få fortrin til kassen med midler til "særlig ugunstigt stillede områder", og til den kasse der bliver sat af til miljø," siger Henrik Høegh.

Limfjorden

Det er især landbrugsområder ved Limfjorden, Mariager Fjord, Det Sydfynske Ø-hav og Smålandsfarvandet, Henrik Høegh har i tankerne.

"Det er områder, hvor vi kan se, det bliver virkelig svært, fordi der skal fjernes rigtig meget kvælstof," siger han.

EUs bjergbondedirektiv giver mulighed for at målrette midler mod særlig ugunstigt stillede områder.

60 pct. af EUs landmænd får ifølge Henrik Høegh støtte fra den EU-kasse, der er afsat til særlig ugunstigt stillede områder. Det er dog fortrinsvis landmænd i bjergrige områder, der traditionelt har fået del i midlerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle