Danske særregler koster 109 kr. pr. slagtesvin

Uden danske særregler ville det fint kunne svare sig at investere i dansk produktion af slagtesvin, mener svineproducent.

Danske politikere spænder svineproducenterne hårdt for med særlige danske regler, og det betyder, at det koster 109 kr. mere at producere et slagtesvin i Danmark end i Tyskland. Det svarer til, at en gennemsnitsejendom med 181 hektar og 299 dyreenheder (10.800 slagtesvin) har merudgifter for i omegnen af en mio. kr. mere end en tilsvarende tysk ejendom.

Tallene, der er regnet ud af økonomen Bjarne Brønserud, kom frem, da Peter Kjær Knudsen, sjællandsk svineproducent og medlem af bestyrelsen for L&F, Svineproduktion, gik på talerstolen på årsmødet i Herning tirsdag.

»Det er et stort problem for dansk svineproduktion og fører til afvikling af slagtesvineproduktionen,« siger han og opfordrer politikerne til at gøre noget ved sagen.

Kun særregler

Tallene er ikke en fuldstændig opgørelse af forskellene mellem Danmark og Tyskland. Der er kun tale om områder, hvor der er forskel på danske og tyske regler, og for eksempel er lønforskelle ikke medregnet.

Tallene dækker både markbruget, som står for godt 59 af de 109 kr., når Grøn Vækst er fuldt gennemført. Husdyrbruget står for de sidste 50 af de 109 kr.

Den største merudgift på markområdet relaterer sig til lave kvælstofnormer og manglende vedligeholdelse af vandløb, ligesom efterafgrøder og pesticidafgifter også står højt på listen. På husdyrområdet udgør de fordelagtige tyske momsregler den største enkeltforskel, mens harmonikrav også sætter tydelige spor i regnskabet tillige med diverse kontroller, gult kort-ordning og dyrlægeregninger.

Ifølge Peter Kjær Knudsen har L&F netop udarbejdet et byrdekatalog som viser, at særbyrder koster 2,7 mia. kr.

»Det viser merudgifter i samme størrelsesorden,« konstaterer han.

Nicolaj Nørgaard, direktør for L&F, bekræfter, at man har lavet et udkast til et byrdekatalog og nu vil begynde at gennemregne detaljeret på de ti vigtigste byrder for at kvalificere tallene.

L&F Svineproduktion er dog ikke i tvivl om, at forskellen på rammevilkårene i Danmark og Tyskland er stor, og derfor var hovedbudskabet på kongressen fra formand Lindhart B. Nielsen da også, at svineproducenterne skal have bedre vilkår.

Fødevareminister Karen Hækkerup (S) lovede i en videohilsen svinekongressen af forbedre rammevilkårene.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle