Danskere i Estland: Baltikums største producent af juletræer

Kæmpe produktion af juletræer er udfordret af lave priser.

De har købt tre landbrug. I alt 850 hektar.

De har plantet fem millioner juletræer.

De har brugt tusindvis af timer og investeret næsten 50 mio. kr. i deres drøm.

»Vi kom til Estland med tilsammen over 60 års erfaring fra både produktion og salg af juletræer i Danmark. Vi havde alle tre haft succes i juletræsbranchen i Danmark, og vi skulle bare overføre vores viden og ekspertise til estiske forhold«, fortæller Mogens Askholm om starten for 10 år siden i den estiske by Hummuli ved Valga blot 15 km nord for grænsen Letland.

Dengang stiftede de selskabet Estplant A/S med det ene formål at producere juletræer i Estland og eksportere dem til det øvrige Europa.

Sammen med Peter Lindberg og Jan Lorenzen købte Mogens Askholm en ejendom på 135 hektar, som de belgiske sælgere havde plantet til med juletræer.

De næste to år købte danskerne yderligere to landbrug på henholdsvis 400 og 320 hektar, og plantede dem til med juletræer.

I dag omfatter Estplant 850 hektar jord med juletræer på de 600 og skov, eng og mose på resten.

Jorden har de betalt 16.000 kr. for pr. hektar i gennemsnit. I alt knap 14 mio. kr. Men det er ikke jorden, der er den største investering. Det er plantning og pasning af træerne.

Juletræerne dyrkes stort set som i Danmark og med de samme maskiner og pesticider. Der er lidt flere insekter, til gengæld er der næsten ingen svampe.

Fylder 170 sættevogne

Med 170.000 juletræer klar til salg i år, 200.000 næste år og 250.000 om i løbet af de næste to-tre år er Estplant i dag Baltikums - Estlands, Letlands og Litauens - største producent af juletræer.

»Volumen betyder rigtig meget i juletræsbranchen. Der kan være omkring 1.000 træer på en sættevogn, og når vi leverer til de helt store aftagere som Bauhaus, snakker vi ikke om en enkelt sættevogn«, fortæller Peter Lindberg, der står for salget af Estplants træer.

Til vinter regner han med at sende omkring 170 sættevogne afsted med juletæer til 14 lande i Europa.

I modsætning til i Danmark, hvor nordmannsgran fylder meget i produktionen af juletræer, står der ikke så meget som en enkelt lille nordmannsgran i plantagerne hos Estplant. På den første ejendom, de købte, var der plantet både nordmann og nobilis, men de var næsten ikke til at få øje på.

»Klimaet her er ikke til de arter. Til gengæld er det perfekt til både rødgran og blågran«, fortæller Mogens Askholm.

Fraser gran

Og som noget helt usædvanligt dyrker Estplant den amerikanske Fraser gran, som er meget populær og betragtes juletræernes Rolls-Royce i USA.

»Der stod Fraser gran på den første ejendom, vi købte, og de så faktisk ret godt ud. Så vi besluttede at give træet en chance«, siger Peter Lindberg.

I dag har de godt 150 hektar med Fraser, der ud over at være en flot ædelgran også dufter dejligt og er meget populær i England. Selv med transportomkostninger på 25 kr. pr. træ fra Estland til England sælger de godt.

Rent dyrkningsmæssigt er det meste lykkedes for de tre danskere i Estland.

»Træerne vokser fint, og de bliver rigtig flotte. Det er to vigtige parametre, når man dyrker juletræer«, siger Peter Lindberg.

»Men vi har været igennem en række fejl omkring sortsvalg. Vi har ikke kunnet trække på lokal ekspertise, og vi har vi måttet afprøve mange sorter og ved egne forsøg fundet bedre og bedre sorter. Vi har stadig fokusdpå dortsvalget og blandt andet har Jan i år været i USA for at hente nyt viden i de klimazoner, der ligner Estlands. Her ser vi især med Fraser og blågran nogle spændende fremtidsmuligheder,« siger han.

Høstprocenten skal op

Med bedre sorter, regner Estplant med at øge høstprocenterne, der i pt. gennemsnit ligger på 60 til 65 procent og bør øges til mellem 75 og 80 procent.

Mogens Askholm kalder det for godkendt med 75 procent i rødgran, mens procenten skal højere op i Fraser og blågran.

»Hvis vi kan øge høstprocenten med bare fem, så betyder det 10.000-15.000 ekstra træer til salg. Det arbejder vi på, for det er noget der vil batte i forhold til økonomien«.

Når det gælder prisen på juletræerne, er der også plads til forbedring.

»Lige nu er prisen på det laveste niveau i 10 år. Det er noget vi kan mærke, her hvor vi nærmer os fuld produktion svarende til 250.000 træer om året«, siger Peter Lindberg.

»Selv et lillebitte prisløft, er særdeles velkomment«.

Tre ejendomme plantet til med juletræer

Danskere på vej mod høst af 250.000 juletræer om året på ejendom i Estland.

 • 2001: To belgiere - en skovmand og en investor - køber en ejendom på 135 hektar i Hummuli ved Valga i det sydlige Estland, 15 km fra grænsen til Letland. På ejendommen planter de rødgran, blågran, omorica, nobilis, nordmann og Fraser gran.
 • 2007: De tre danskere Mogens Askholm, Peter Lindberg og Jan Lorenzen køber ejendommen. Danskerne sælger de første træer. Danskerne planter for første gang. Udelukkende rødgran. Årligt plantes fremover i gennemsnit 400.000 træer.
 • 2008: Efter en studietur til USA beslutter danskerne sig for at satse stort på Fraser gran. De første Fraser gran plantes. Et landbrug på 400 hektar købes.
 • 2009: Et landbrug på 320 hektar købes. De første blågran plantes.
 • 2016: Lovende nye sorter af blågran plantes.
150.000 træer klar til salg.
 • 2017: Lovende nye sorter af Fraser gran importeres efter ny studeitur til USA.
170.000 træer klar til salg.
 • 2018: 200.000 træer klar til salg.
 • 2019: 250.000 træer klar til salg.

Faktaboks

Estplant A/S

 • Tre danske ejere
 • 850 hektar i Estland:
 • 300 ha rødgran
 • 155 ha Fraser gran
 • 135 ha blågran
 • 260 ha skov, eng og mose

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle