De dårligste ungtyre sorteres fra, mens de er kalve

Viking er klar med genomisk selekterede ungtyre der på en række punkter giver samme sikkerhed for arvelige egenskaber som S-indekset.

Viking Genetics er på vej til at tage et kæmpeskridt ind i fremtiden, når de første genomisk selekterede ungtyre nu tilbydes danske landmænd.

Den genomiske selektion betyder, at man allerede på kalvestadiet har sorteret de dårligste tyre fra, og at man på vigtige områder som sundhed og reproduktion har næsten samme sikkerhed for de avlsmæssige egenskaber, som man har efter langvarige afkomsprøver.

"For landmanden betyder det, at avlsudviklingen i fremtiden kommer til at gå betydeligt hurtigere, netop fordi man ikke beøver at afvente afkomsprøven for at kunne fortsætte avlen," siger avlsleder for Holstein, Lars Nielsen, VikingGenetics. Holstein-racen er den første race, der får glæde af de genomisk selekterede ungtyre. I øvrigt vil VikingGenetics fremover markedsføre genomisk selekterede tyre under navnet GenVik.

Registreringer er baggrund

Danske og svenske landmænds mangeårige registreringer af de arvelige egenskaber giver VikingGenetics en særlig styrke i tilbuddet om de genomisk selekterede ungtyre.

"Vi har opnået en høj sikkerhed på baggrund af de mange registreringer. Derfor er det også vigtigt, at registreringerne fortsætter," siger Lars Nielsen, der ikke vil afvise, at de landmænd der registrerer korrekt og dermed bidrager til avlsarbejdet vil få en økonomisk gulerod. "Indberetningerne betyder, at vi kan kontrollere, om vi nu også er på rette spor med DNA-baseret avl," siger Lars Nielsen.

Måske bedre klovsundhed

Genomisk selektion kan måske også være vejen frem mod en bedre klovsundhed i de danske besætninger.

"Vi er i gang med at se, om vi kan lave en DNA-baseret information om klovsundhed, fordi der er tale om en meget vigtig egenskab," understreger Lars Nielsen. I det arbejde spiller mange års svenske registreringer af klovsundhed en vigtig rolle. Desuden er man nu også i Danmark gået i gang med at registrere de arvelige egenskaber for klovsundhed.

worsoe@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle