De, der bestiller musikken, må betale

Som professionel naturplejer af ca. 400 ha med ca. 300 kreaturer og heste i Jammerbugt og Thy græmmes jeg over dem, der styrer ulvedebatten.

Jeg har selv oplevet ulveangreb på min angusbesætning for godt to år siden, hvor en kalv blev delvis ædt, og besætningen på godt 100 anguskvæg blev spredt i tre flokke, skræmt fra vid og sans, da vi kom op om morgenen.

Vildtkonsulent fra Thy Statsskovdistrikt blev tilkaldt og tog dna-prøver, som ikke virkede, men han var sikker på, det var en ulv, der havde ædt kalven. Kalven blev erstattet med kr. 2.500, hvilket svarede til kalvens værdi på dødstidspunktet, men tog ikke højde for, at kalven ved at gå sammen med moderen til efteråret uden omkostninger ville have været ca. det dobbelte værd. Så altså et tab på ca. 2.500 kr.

Den øvrige besætning er stadig påvirket af angrebet, hvilket viser sig, hvis de ser en fremmed hund. Så flygter hele flokken ud midt på marken og samler sig i en klump.

At miste en kalv er til at overse. Men det, der ikke indgår i ulvedebatten, er, hvis dyrene slipper ud af deres indhegning. 100 dyr på flugt i trafikken er livsfarligt for både bilister og dyr.

Det næste store problem er at finde og fange dyrene. De naturarealer, vi afgræsser, ligger for det meste i eller ved skovområder, hvor dyrene kan gemme sig i flere uger.

Vi har selv oplevet, at 11 kvier blev skræmt fra vid og sans af jægerkorpset og hjemmeværnet. Kvierne var væk i 17 dage og var vilde som hjorte, da de så den første mand. To af dem måtte skydes og køres på slagteriet, hvor de blev kasseret på grund af stresspåvirkning. De ni indfangede blev senere slagtet, idet de forblev meget nervøse/vilde. Jægerkorpset betalte erstatning efter regning for vores udgifter og tab.

Efter min vurdering vil den herskende klasse og de, der ikke selv har noget i klemme, beholde ulven. Landbrugstoppen vil formentlig hurtigt opgive modstanden for at tækkes befolkningen.

Altså bliver vi naturplejere med kvæg og får stillet i en umulig situation, både med at miste dyr og gøre det umuligt at leve med, at ens dyr bliver gennet ud af indhegningerne og skræmt.

Jeg har til ulveorienteringsmøde ved DN forespurgt om hjælp til indfangning af husdyr efter evt. ulveangreb. Ikke én eneste ønskede at medvirke ved indfangningen. Konklusionen må herefter være: En stor del af landets befolkning får gratis lov at pålægge os dyreholdere ulveplagen. Vi dyreholdere vil få både nattesøvn og hverdag spoleret ved at tænke på faren ved de løsgående dyr.

Hvis befolkningen ønsker ulven med ovennævnte skader og ulemper som konsekvens, må dyreholderne insistere på, at befolkningen også betaler regningen.

Man kunne eksempelvis lave en lov, som ved f.eks. krondyr-farme gør, at når dyrene er brudt ud af indhegningen ved ulveangreb, så er ejerens ansvar for dyrene bortfaldet, og dyrenes videre skæbne afgøres af myndighederne, som betaler dyreholderne fuld erstatning for dyrene.

På den måde sikres fremtidens naturpleje, dyreholderens helbred og økonomi.

Sidst, men ikke mindst bliver det de, der bestiller musikken, der kommer til at betale.

Af Ulf Nielsen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle