Debatten om ulve er?ude af proportioner

De skræmmekampagner, som dele af de danske nyhedsmedier har blæst op om ulven, er ude af proportion og trit med virkeligheden. Fakta er, at der er ringe til ingen dokumentation for episoder, hvor skandinaviske ulve har dræbt mennesker i nyere tid.

Historisk er det korrekt, at ulve har dræbt mennesker i Europa. Men de to omstændigheder, som menes at have været baggrunden for ulveangrebene, er ikke længere til stede i Europa. Den ene var rabies, som ikke længere anses som et problem i Europa, og den anden var ekstremt kunstige miljøer, hvor der ingen byttedyr var. Den eneste føde var landbrugsdyr, og det eneste, som stod imellem landbrugsdyr og ulv, var børn der stod alene som hyrder.

Fakta er, at sunde vilde ulve normalt ikke angriber mennesker, medmindre det er under helt ufatteligt usædvanlige omstændigheder. At vilde ulve roder i skraldespandene og driver jagt på landbrugsdyr og husdyr og vil kunne lede til, at ulvene angriber mennesker umotiveret og som bytte, er ikke blot en hypotese - det er meget fjernt fra en sandsynlig virkelighed.

Sameksistensen mellem ?mennesker og ulve i Europa

Interessant og opsigtsvækkende er det, at de steder i Europa, hvor ulven ikke har været udryddet, lever man med ulven som en del af det naturlige miljø i bedste velgående og uden bekymring for ulveangreb på mennesker. I de lande, hvor ulven har været udryddet og er vendt tilbage, er frygten for ulveangreb stor, og myter og legender bliver bragt til live og gjort populære. Faktum er, at der det sidste århundrede har været meget få rapporter om sunde ulve, som angriber mennesker i Europa.

Et eksempel på dette er Italien, hvor der bor 60 mio. mennesker og ca. 1.000 ulve. Der har aldrig været et eneste angreb på mennesker de sidste 150-200 år. Og det er bevist flere steder i Europa, at mennesket og ulven godt kan leve i sameksistens. At Danmark er et tæt befolket land vil ikke gøre forskel. Ifølge forskere er der estimeret at være plads til ca. 100 ulve i den danske natur på baggrund af plads og byttedyr. Der vil helt naturligt opstå problematikker, ligesom der gør andre steder i Europa, men disse problematikker er ikke relateret til vilde ulve, som angriber mennesker. De er relateret til jagt på landbrugsdyr, husdyr og fødesøgning i vores affald.

Ulve anser mennesker som værende farligere end noget andet i naturen

Europæiske ulve er sky og anser mennesker som værende farligere end noget andet i naturen. De genkender os på vores oprejste skikkelse.

Vilde ulve vil typisk have en flugtafstand til mennesker på alt fra 18 til 500 meter - eller mere. Gennemsnitsflugtafstanden er typisk på 80-100 meters afstand. Man kan altså godt komme temmelig tæt på en vild ulv, men den vil altid holde en flugtafstand til mennesker, og den vil flygte, hvis man kommer for tæt på. Forvaltning af ulve i naturen handler altså ikke om, at vi skal tage kampen op med ulvene for at vise ulven, at vi er farlige for at betinge deres frygt for mennesker og holde dem i skak, som nogen foreslår. Dét kommer helt naturligt. Det er til gengæld vigtigt, når man har større rovdyr i naturen, ikke at tilvænne rovdyrene mennesker for netop at begrænse habituering.

En ulv spottet nær bebyggelse og haver er ikke en habitueret ulv, det er en vild ulv i et europæisk landskab. En vild ulv har en sund flugtafstand til mennesker. Tegn på habituering forekommer først, når en ulv ikke længere holder en flugtafstand til mennesker og ikke længere flygter, når man går direkte mod den.

Habituering/tilvænning kan medføre, at en ulv hen over tid mindsker sin flugtafstand til mennesker og i værste tilfælde mister sin frygt for mennesker. Habituering er ikke ønskeligt hos vilde dyr. Det skaber komplikationer og unaturlige situationer for både dyr og mennesker. Habituering er en gradvis proces som kræver helt specielle omstændigheder. Den kan forhindres med det rigtige tilsyn og den rigtige forvaltning.

 

Oplysning om ulve i Danmark

Det vigtigste, vi står over for nu, er at sørge for, at danskerne modtager oplysning om ulven og om, hvordan de skal forholde sig, hvis de møder en ulv. Frygt spredes hurtigt i sammenhæng med uvidenhed. Offentlig oplysning om ulven og dens adfærd er mindst lige så vigtig som forvaltningen af ulven. En stor del af danskernes bekymring ligger i, at ulve vil opsøge boliger og haver og jagte på husdyr og landbrugsdyr. Denne bekymring er reel men bør ikke lede til angst eller frygt for ulven. Der findes flere lovlige metoder til at håndtere disse problematikker. Det første, man bør gøre, når man ser en ulv, er at tage kontakt til Naturstyrelsen i Danmark frem for at forsøge at håndtere problemet selv. Her vil man kunne få lovlig hjælp og rådgivning, hvis en ulv er begyndt at komme jævnligt.

Vær opmærksom på, at ulven er fredet i hele Europa. Derfor må man hverken jage den, fange den eller på anden måde genere den.

 

Landbrugsdyr og husdyr i Danmark

Erfaringer fra andre lande viser, at det kun er i begrænset omfang, at ulve tager landbrugsdyr. I Tyskland, hvor man ligesom i Danmark har tradition for at holde dyr i indhegninger, udgør ulve ikke et væsentligt problem for landbruget, og angreb på disse kan forhindres, hvis rovdyrsikkerhedsforanstaltninger bliver iværksat og mødt. Eksempler på dette kunne være at bruge rovdyrsikre indhegninger eller får og kvægvogtende hunde, som bor sammen med landbrugsdyr og derved holder ulven borte. At hænge flag og lignende objekter der larmer og bevæger sig i vinden hjælper også til, at ulven holder sig væk. Det anbefales også, at man tager dyrene ind om natten.

Hunde kan også blive et emne for jagt, hvis hunden er løs og på lang afstand fra mennesker, i områder hvor der er ulve. Der er ikke megen forskel på en hund eller en bæver - for en ulv, vel at mærke.

I Sverige har man oplevet denne problematik, men her er primært tale om mindre jagthunde, som løber løs i flere timer i de svenske skove for at støve bytte op. Sandsynligheden for at vi får denne problematik er lille, da man ikke fører den samme type jagt her, som man gør i Sverige. Der er ikke dokumenteret nogle angreb på hunde i snor tæt på sin ejer. Tværtimod er der en svensker, som på et kamera har dokumenteret et nærmøde med en ulv, hvor både hunden, ejeren og ulven var helt uden for fare.

Katte vil sandsynligvis også værre udsat, men de har langt bedre overlevelseschancer end hunde.

Habituering

Selvom ulveangreb på mennesker er yderst sjældne, er det fortsat vigtigt at have forvaltningsregler som forebygger habituering.

 

1. Ulven skal forblive vild. Forekommer habituering med resultat af, at en ulv er for nærgående, så må der tages hånd om den enkelte ulv.

2. Byttedyr. Det er vigtigt, at ulvepopulationen kontinuerligt håndteres til at varetage ulvene i et acceptabelt antal i forhold til antallet af byttedyr i den danske natur.

3. Handlingsplan. Vildtforvaltningen bør etablere en handlingsplan på, hvordan man skal tackle ulve, som opfører sig aggressivt eller mister deres skyhed og frygt for mennesker.

En forvaltningsplan af ulve er med andre ord vigtig for at mindske de kendte problemer, som opstår i sameksistensen mellem mennesker og ulve. Ved tilsyn, forvaltning og forebyggelse kan de fleste problematikker, som kan opstå i sameksistensen af menneske og ulv, stort set undgås.

 

Så simpelt er det.

Der er titusinder af ulve i Europa, og erfaring viser, at det går godt. Risikoen vil aldrig være nul, men den er så lille, at man ikke kan beregne den. Ulven er ulv - og den er et rovdyr. Af sin størrelse er ulven det mindst farlige rovdyr for mennesker i verden. Men vi skal fortsat have respekt for den og ikke romantisere den, ligesom vi ikke skal gøre det med andre vilde dyr, vores hunde eller flyvemaskiner. Men dette giver ikke anledning til irrationel frygt.

Vi skal nok se atypisk adfærd fra ulvene, som vil overraske selv de bedste teoretikere og fagfolk, men at det ender med, at alle byttedyr fordrives, og at kampen med mennesket om dets husdyr starter, og som yderligere bevirker en gradvis tilvænning, så vi ender på ulvens menukort, er ikke bare tvivlsom – det nærmer sig fiktion.

Så læn du dig blot roligt tilbage i stolen og slap af, vilde ulve begynder IKKE pludseligt ud af det blå at angribe eller spise mennesker, fordi de kommer til et tætbefolket område.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle