Delegeretmøde med fremtiden som tema

Fremtiden er i fokus på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde 8.-9. november. Overskrifterne for de tre sessioner på mødet er: fremtidens forbrugere, fremtidens interessevaretagelse og fremtidens landbrugsdrift.

Der deltager mere end 70 studerende fra agrarøkonomuddannelsen, så fremtidens landmænd får deres stemme hørt i diskussionerne.

Under sessionen om fremtidens forbrugere tager deltagerne fat på de vigtigste forbrugertendenser, vi skal holde øje med i fødevareklyngen. For kun ved at være ajour med nutidens og fremtidens efterspørgsel kan vi sikre vores plads på markedet.

I sessionen om fremtidens interessevaretagelse deltager uddannelses- og forskningsminister Søren Pind for at gøre deltagerne klogere på, hvordan der tænkes i de store partier, og hvordan interessevaretagelse kan gøres endnu bedre. I politik er slagsmålet mellem mange forskellige interesser og hensyn konstant, og hvis Christiansborg skal hjælpe landbruget, skal politikerne overbevises om, at bedre rammevilkår for landbruget også gavner den større politiske sag - og vælgerne.

Den tredje session handler om, hvordan vi kan drive vores landbrug i fremtiden. På denne session er der fokus på strukturudviklingen og på fremtidens ejerformer. Deltagerne skal drøfte, om vi skal holde fast i vores nuværende ejermodel, eller om vi skal give plads til en flerejerstruktur, der kan give plads til nye investorer og mere udbredt anvendelse af selskaber.

Mødet finder sted i Herning med 730 delegerede.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle