Deltidslandmændenes ankermand

Erhvervspolitisk konsulent Kjeld Kragelund er sekretær for Danske Deltidslandmænd-udvalget og kan med sin brede, politiske erfaring bidrage til, at der kastes lys på de mange emner, som optager deltidslandmændene.

Opgaverne strækker sig lige fra dagpengeregler for deltidslandmænd til konsekvenserne af EU-reformen til problemerne ved naturpleje. Udformningen af landdistriktspolitikken er et centralt emne, som skal i fokus det kommende år.

Kjeld Kragelund er også landssekretær for Dansk Fåreavl, som har sekretariat på Axelborg. Det omfatter organisatoriske opgaver, politisk interessevaretagelse og koordination af de faglige opgaver med Videncentret for Landbrug og øvrige samarbejdspartnere. Administrationen af Fåreafgiftsfonden er en opgave i tilknytning hertil.

Senest varetager Kjeld nu også sekretariatet for Ki-sam, brancheorganisationen for grønttørringsindustrien i Danmark.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle