Den mest innovative fødevaresektor i Europa forsker videre

Forskning, der skal levere flere muligheder og bedre bundlinjer til danske landmænd, er topprioritet for L&F.

For et år siden lancerede Landbrug & Fødevarer sin forskningsstrategi, der leder erhvervet frem mod 2030.

»Målet er at få flere konkrete forskningssamarbejder mellem erhvervet og videninstitutionerne op at stå og målrette forskningsmidlerne derhen, hvor de giver mest værdi for landmanden,« siger Morten Andersen Linnet, forskningspolitisk chef i Landbrug & Fødevarer.

Han uddyber:

»Resultater tæller viden om sortsvalg på marken som projektet RadiBooster. Vi prioriterer også droner og robotter samt digitale værktøjer, der understøtter beslutninger på bedriften plus nye typer af staldanlæg. Det hele skal sikre en bedre ressourceudnyttelse og øget indtjening til landmanden.«

Strategien har nu været aktiv i ét år og er med til at realisere L&F’s vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Når erhvervet formår at formulere sine behov for ny viden øges politikernes tilbøjelighed til at prioritere midler til netop vores sektor. Forskningsstrategien afspejler sig tydeligt i de opslag, som de forskellige statslige puljer har lavet efter at et bredt folketingsflertal prioriterede én milliard kroner til grøn forskning og innovation på finansloven for 2020. Med strategien i hånden bliver dialogen med universitetsforskerne også meget lettere, fordi de fleste gerne vil arbejde med noget, som kan overføres direkte i landbrugsproduktionen.

Innovation giver konkurrencedygtighed

Den danske fødevaresektor regnes ifølge internationale undersøgelser for at være den mest innovative i Europa. Det er blandt hovedårsagerne til, at Danmark er internationalt konkurrencedygtig på jordbrugs- og fødevareområdet trods tung regulering og høje lønninger og skatter.

»Fremtiden i jordbrugs- og fødevareerhvervet afhænger af forskning af international høj kvalitet. Heldigvis er der masser af viden at trække på i DLBR, SEGES, de danske universiteter, Teknologisk Institut og mange flere steder. Danmark er kendt for at udvikle viden, der hurtigt kan overføres til bedre fakturering. Det tvivler jeg ikke på, vi også er kendt for om flere årtier,« fastslår han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle