Den røde tråd fra Rangvid til innovation

Jeg havde egentlig tænkt mig, at denne klumme skulle omhandle Rangvid-udvalgets rapport om finanskrisen. Men relateret til landbruget indeholder rapporten ikke meget nyt. Det konstateres, at der i perioden op til 2009 skete en kraftig gældsopbygning i landbruget. Til dels baseret på en boble i ejendoms- og jordpriserne.

Gælden er siden fastholdt på et højt nominelt niveau, men dog reduceret i forhold til erhvervets bruttoindtjening, da bruttofaktorindkomsten de seneste år er steget betydeligt. Evnen til at servicere gælden er altså overordnet set bedre, end da gældsopbygningen skete.

Men nu sidder jeg i toget hjem fra mit første bestyrelsesmøde i Agro Business Park og glæder mig. Ikke kun over Rangvid-rapporten, men især over den innovationskraft der findes rundt om dansk landbrug. Og over den energi mange kompetente mennesker bruger på at hjælpe ”Ole Opfinder” med at realisere sin gode ide.

Men hvorfor er innovation og Agro Business Park interessant for LandbrugsAvisens læsere – og for en landbrugschef i en bank? Det er det, fordi forædling og realisering af den gode idé i sidste ende understøtter økonomien på den enkelte landbrugsbedrift. Dette uanset om den gode idé vedrører overvågning af fx korn og grovfoder eller ny anvendelse af landbrugsprodukter. Men det er også interessant for ”Ole Opfinder” at vide, at der findes miljøer, der kan hjælpe med at løfte ideen ud over idestadiet.

Det tætte samarbejde i Danmark mellem forskning, udvikling, rådgivning, landmanden og forarbejdningsindustrien understøtter den danske konkurrenceevne – og dermed indtjeningen på den enkelte bedrift.

Dermed ikke være sagt, at rammevilkårene for primærlandbruget eller forædlingsindustrien er underordnede for landbruget konkurrenceevne.

Innovation og forbedret indtjening trækker en næsten lige tråd retur til én af Rangvid-rapportens anbefalinger: ”Pengeinstitutterne skal i kreditpolitikken have øget fokus på låntagers evne til at generere likviditet og evnen til at skabe indtjening”.

Fokus på tilbagebetalingsevnen er sund logik – og jeg tror også, det har været gældende for hovedparten af den gæld, der er optaget i landbruget.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle