Den store løgn om landbruget og grundvandet

Konsulent Poul Bech Sørensen, Fjelsted Søvej 10, 9550 Mariager

Mine gode venner gennem 35 år Jens Peder og hans bror Thomas Rasmussen driver sammen ”Askgaard” - et landbrug ved Malling med 1.000 grisesøer og 320 hektar. Brødrene frygter for deres landbrugs fremtid, efter Aarhus Kommune har udpeget halvdelen af jorden som sprøjtefri zone og åbnet for yderligere fremtidige restriktioner. Jens Peder og Thomas har ingen interesse i eller driftsmæssig mulighed for at omlægge til økologi. En uafhængig landbrugsmægler og valuar har beregnet værditabet af deres ejendom til mindst 45 mio. kr., da der reelt er tale om ekspropriation med store begrænsninger af den fremtidige drift. Kommunen tilbyder et erstatningsbeløb på ca. en tredjedel af det reelle tab. Årelange retssager vil derfor blive resultatet med enormt psykisk pres på landmændene og deres familier.

Danmark har i dag meget strikse godkendelsesprocedurer af pesticider, de er pålagt nogle af verdens højeste afgifter og brugen er underlagt streng kontrol. Det er derfor både sund fornuft og godt landmandsskab i at anvende absolut minimum dosering. De pesticider, som i dag er godkendt til brug i landbruget, er bionedbrydelige, og jordens organismer nedbryder dem, inden de forlader rodzonen.

Astronomiske regninger

I alt 7.000 ha. landbrugsjord omkring Aarhus er udpeget som sprøjtefri zone. Begrundelsen er beskyttelse af grundvandet, selvom ikke en eneste vandboring i Danmark ifølge uafhængige GEUS - De Nationale geologiske Undersøgelser - er lukket pga. landbrugsdrift. Samtlige 97 sløjfede vandboringer som følge af kemiske stoffer i årene 2000-2020 skyldes industrien, privates og det offentliges brug af træbeskyttelse, maling, sprøjtemidler på fliser, P-pladser, haver, jernbaner osv. samt 50-100.000 punktforureninger fra losse-, vaske- og brandøvelsespladser og kemikalierester nedgravet fuldt lovligt fra 50´erne helt frem 1975. Det er fra disse forureningskilder der findes spor i grundvandet – ikke fra landbruget.

Grundloven om ejendomsrettens ukrænkelighed sættes ud af kraft, og det værste er næsten, at mange landmænd ikke er klar over, at de også kan blive ramt, når praksis med sprøjtefri zoner breder sig til hele landet. Eksperter og politikere forsøger at bilde befolkningen ind, at et forbud mod pesticider i moderne landbrug vil give renere grundvand. Det er en stor løgn.

Som sidegevinst af sprøjteforbuddet får man tvangsomlagt måske flere hundredtusinde hektar landbrugsjord til økologi eller natur og nedlagt megen husdyrproduktion i Danmark. Såfremt der er politisk flertal herfor, er det selvfølgelig helt legitimt. Bare det sker på et fagligt korrekt og oplyst grundlag - og at landmændene eksproprieres og kompenseres fuldt ud. Desuden skylder politikerne at fortælle befolkningen om den astronomiske regning, der kommer uden nogen som helst garanti for renere grundvand. Giver det mindelser om minkskandalen?

Foreningen Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse giver saglig og faglig oplysning om vores grundvand og støtter landmændene i den ulige kamp mod staten og kommunerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle