Der er brug for flere ressourcer til at teste grundvandet

Af viceformand i L&F Thor Gunnar Kofoed og Lars Therkildsen, formand i DANVA

Der er behov for at tilføre flere midler til arbejdet med at teste grundvandet for blandt andet de pesticider, som landbruget bruger. Danmark er i forvejen et af de lande, der er bedst til at teste vandet, men der skal flere ressourcer til for at kunne løfte denne store og utroligt vigtige opgave optimalt.

Derfor er vores to organisationer også gået sammen om en fælles henvendelse til miljøministeren og miljø- og fødevareudvalget: Find ekstra penge til testning af grundvandet. Det er en indsats, som vil lønne sig.

Vores danske grundvand er en gave fra geologien, og vi skal værne om det, så vi også i fremtiden kan bruge vandet fra undergrunden som drikkevand, og trygt nyde godt vand – direkte fra hanen.

Helt konkret er der behov for at styrke og udbygge Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider til grundvand, kendt som VAP. I VAP tester man, om godkendte pesticider kan udvaskes til grundvandet under realistiske feltforhold, præcis som landmændene vil bruge det.

Miljøstyrelsens restriktive godkendelse er en vigtig faktor, når det kommer til at sikre grundvandet. Men VAP-systemet er en ekstra sikkerhed, som er unik for Danmark, der som det eneste land i verden ikke bruger overfladevand, men kun grundvand til at drikke.

 

VAP skal have større budget

VAP øger markant sikkerheden for, at de pesticider, der bliver godkendt i dag, ikke vil ende i vores drikkevand. Men kapaciteten af VAP er desværre for lille i dag til, at alle pesticider kan testes indenfor en overskuelig tidshorisont. I løbet af de 20 år, VAP har eksisteret, er kun 46 af de 161 godkendte pesticider blevet testet.

Konkret foreslår vi, at VAP får en engangsbevilling på 8,4 millioner, samt at det årlige budget tredobles fra de nuværende ti millioner.

Flere midler vil sikre, at to nye forsøgsmarker samt de allerede eksisterende marker kan drives og at der kan analyseres på langt flere pesticider end i dag. De ekstra midler vil betyde, at alle relevante pesticider sandsynligvis vil kunne være testet inden for de næste ti år.

Udbygningen skal holdes op mod færre udgifter inden for vandsektoren til nye kildepladser, hvis der sker forurening af grundvandet. Grundigere test i VAP vil også betyde, at der ikke vil komme flere krav til vandsektoren om dyre vandanalyser for pesticider. Desuden er VAP med til at sikre tillid til Miljøstyrelsens godkendelsesordning, hvilket også giver tillid til landbrugets brug af godkendte pesticider, som er med til at sikre en høj produktivitet.

 

Små midler kan sikre store skridt

Det er i alles interesse, at VAP videreføres og styrkes, så vi også i fremtiden kan værne bedst muligt om vores grundvand.

Danskerne vil i endnu højere grad kunne være trygge ved deres drikkevand, og landmændene vil kunne behandle deres marker i sikker forvisning om, at de ikke bidrager til at reducere kvaliteten af grundvandet.

Det er en win-win, som vi kan komme et rigtigt godt skridt mod at realisere for små midler.

Skal vi ikke se at komme i gang, minister?

Debatindlægget er først bragt i Altinget 3. september

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle