Det er der ændret i stalden

Stalden består fortsat af tre sektioner med henholdsvis 6, 12 og 30 stier og uændret 850 stipladser. Derimod er nogle af stierne vendt, så der er byttet om på gangarealer og lejearealer, ligesom der er sat overdækningsplader op. Desuden er alt inventar skiftet ud, og det gamle tørfodringsanlæg er erstattet med et vådfodringsanlæg med langkrybber. Der er opsat overbrusningsanlæg, og der er lagt nyt pudslag, og alle dårlige spalter er skiftet i hele stalden.

"Ventilationen kører videre efter et servicetjek. Vi har efterisoleret ydervæggene enkelte steder, men har ellers ikke rørt vægge eller loft," fortæller Martin Boe Madsen.

Vådfodringsanlægget er et fire år gammelt brugt Big Dutchman-anlæg, som han selv demonterede hos sælgeren. Med to dages hjælp fra en Big Dutchman-montør blev anlægget monteret igen. Vådfoderkrybber og inventar er købt hos Funki og har været lette at tilpasse og montere på stedet.

"Inventaret består af lange plastplanker, som er lette at tilpasse de mange forskellige stimål, der er i stalden," forklarer Martin Boe Madsen.

Visse steder er gyllekanalerne udbedret, ligesom der er lagt et nyt pudslag i såvel lejer som gange. Andet hold grise efter renoveringen er ved at blive sat ind i disse dage, men der står stadig én ting på ønskesedlen:

"En 500 ton kornsilo. Der er plads til den ved staldgavlen," fortæller Martin Boe Madsen. Han håber, at siloen er klar inden høst.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle