Det nødvendige skridt

Fredag aften i sidste uge traf Landbrugsraadets bestyrelse en principielt historisk beslutning, nemlig en hensigtserklæring om at arbejde hen imod at slå sekretariaterne på Axelborg - dvs. DMA¿s, Landbrugsraadets og Dansk Landbrugs sekretariater - sammen til én helhed og danne én organisation, som på den ene side kunne varetage primærlandmændenes interesser og på den anden side varetage vores virksomheders interesser.

Når vi foreslår at samle os i én organisation, er det for at sikre landbruget og fødevareerhvervet den størst mulige indflydelse og gennemslagskraft. Samtidig ønsker vi en organisation, som kan sikre hele værdikæden men samtidig er bygget op, så vi har en klar arbejdsdeling. Derfor forslaget om, at vi nok har én stor fælles bestyrelse, men at den splittes op i to - nemlig en bestyrelse, der dækker primærsiden, og en bestyrelse, der væsentligst koncentrerer sig om de virksomhedsrettede spørgsmål.

Gennem nogle år har vi samlet de generelle organisationer i én. Mange virksomheder har gennem fusioner udviklet sig til at være store, og antallet af virksomheder er blevet færre. Det har nødvendiggjort, at vi kigger på organisationsarbejdet med helt nye øjne. Andre organisationer samler sig også tili mere slagkraftige for at skaffe sig erhvervspolitisk indflydelse, og det må naturligvis også gælde for os. Derfor har det været meget afgørende vigtigt, at vi samler os i en organisation med en klar ledelsesstruktur, én direktion og ét fælles sekretariat.

Vi bliver stadig færre landmænd og stadig færre virksomheder, som er med til at betale regningen for det erhvervspolitiske arbejde. Samtidig bliver de politiske opgaver mere komplekse. I virkeligheden stiger de politiske opgaver i stedet for at falde i takt med antallet af landmænd og virksomheder. Og derfor er det også helt afgørende, at vi får en dynamisk og effektiv organisation, der kan udnytte ressourcerne optimalt. Det gælder både de kontingenter, der bliver betalt ind, og de afkast, vi har - de formuer, der er bygget op gennem hundrede år.

Jeg er meget, meget glad for, at det er lykkedes at få samling omkring forslaget hos alle landbrugets organisationer. Det er ikke sådan, at organisationen kommer til at se sådan ud fra nu af til sine dages ende. Men det er et væsentligt skridt i retning af at sikre, at landmænd og fødevarevirksomheder fortsat får politisk indflydelse i Danmark.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle