Det siger andre om EU-aftalen

L&F er bekymret for det reducerede landbrugsbudget og muligheden for at flytte 40 procent af støtten til landdistriktspolitikken. Her et par andre stemmer fra debatten.

Joachim Rukwied, formand for de tyske landmænd i Deutschen Bauernverband og COPA-præsident:

»Det er godt at der endelig er fundet enighed. EU har demonstreret sin handlekraft, og landbruget har nu et grundlag for planlægning, som imidlertid er for begrænset i betragtning af de mange udfordringer med markederne, klimaændringer, ressourcebeskyttelse og generationsskifter. Det er kritisk, at de enkelte medlemslande har fået større mulighed for at gå egne veje. Det giver større fare for konkurrenceforvridninger i Europa. Det kan ikke være ånden i Green Deal. Vi opfordrer Europa-Parlamentet til at tages sagen op igen og sørge for mere fællesskab i den europæiske landbrugspolitik.«

I Bayrisches Landwirfts- chaftlicher Wochenblatt.

Tim Cullinan, præsident i Irish Farmers Association:

»Aftalen matcher ikke forhåbningerne i EU’s Green Deal om at udvikle mere miljøvenlig og bæredygtigt landbrug. På den ene side vil Kommissionen have landmændene til at bruge mange penge på at implementere Farm to Fork og biodiversitetsstrategien, mens man samtidig ikke vil levere den nødvendige finansiering.«

På rte.ie

Jens Rohde, EU-ordfører for Radikale Venstre:

»Det ser så pænt ud på papiret, at du kan flytte penge fra søjle 1 over til miljøpro- jekter uden statslig medfinansiering.Men det kan jo svække den samlede miljøindsats på landbrugsområdet, når landene kan ligge og flytte penge frem og tilbage søjlerne imellem. Jeg vil langt hellere have, at man binder pengene til søjle 1, men så laver nogle objektive, administrerbare miljøkrav for opnåelse af landbrugsstøtten, som gælder for alle. Her kan landene jo bare shoppe lidt rundt. Det her kan betyde et voldsomt konkurrencetab for dansk landbrug.«

I Effektivt Landbrug.

Rikke Lundgaard, landbrugspolitisk senior- rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening:

»Vi vil gøre vores for at fortælle landbrugsministeren, at det signal skal man lytte til.«

I Information om muligheden for at flytte 40 procent af midlerne til landdistriktspolitikken.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle