Droner og robotter spotter ukrudtet

DLG-Feldtage er Tysklands største udendørs-udstilling for planteavlere.

På et 45 hektar stort udstillingsareal med mere end 300 udstillere kan man få adgang til den nyeste viden og de nyeste tendenser inden for planteavlen. Derudover kan man se, hvordan robotter og droner kan bruges til at bekæmpe ukrudt og skadegørere i marken. Det sker på en del af udstillingsarealet, hvor studerende fra hele Europa konkurrerer inden for fem forskellige discipliner. I de to første discipliner skal robotterne vise, hvor præcist de kan navigere i rækkeafgrøder. I den tredje disciplin skal robotterne finde og kortlægge bestande af forskellige ukrudtsarter. I den fjerde disciplin skal robotterne samarbejde med andre robotter. Den sidste disciplin er freestyle-operationer i marken, hvor fantasien, for hvad robotterne kan bruges til i planteproduktionen, får frit spil. Der er dog også mulighed for at se større og mere almindelige maskiner arbejde i marken. Blandt andet er der en testbane for marksprøjter. For danske besøgende kan det også være interessant at besøge forsøgsarealerne med hvede og raps, hvor planteavlskonsulent Troels Toft deltager i en konkurrence om at høste højest udbytte og DB i hvede.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle