Droner skal kortlægge lavbundsjorder

Droner skal kortlægge klimaskadelige jorder i nyt forskningsprojekt.

Det er 10 år gamle data, der ligger til grund for den nuværende udpegning af kulstofrig lavbundsjord.

Dette har LandbrugsAvisen tidligere fortalt, og derfor skal der nu bedre styr på jorderne.

Derfor vil Aarhus Universitet i et nyt projekt med en række samarbejdspartnere korlægge de særligt kulstofrige lavbundsjorder, tørvejorderne.

Projektet hedder ReDoCO2, og her skal droner med geofysiske sensorer svæve over tørvejorder tre steder i landet og indsamle data.

Der skal desuden bruges markdata, kunstig intelligens og 3D-software.

»Vi vil gerne udvikle et værktøj, der kan opsætte forskellige klimatilpasningsscenarier, som viser nettoudledning af CO2 ved henholdsvis status-quo, ophør af landbrugsdrift og vådlægning af jorden«, siger Mogens Greve, der er sektionsleder fra Institut for Agroøkologi ved AU, til AUs hjemmeside.

Kæmpe rolle

Lavbundsjorderne spiller en kæmpe rolle i den grønne omstilling af landbruget, fordi jorderne alene står for en tredjedel af landbrugets udledning.

Det drejer sig om, at de tidligere moser står og damper klimagasser, efter de er blevet drænet. Der er bare brug for mere viden, inden man for alvor begynder at tage landbrugsjorden ud af drift.

»Men hvis vi tager tørvejorderne ud af landbrugsdriften igen, stopper dræningen og vådlægger arealerne, er det faktisk muligt at bremse udledningen af CO2 fra de her kulstofrige jorder og igen binde CO2. Men vi har brug for at kortlægge områderne, så vi ved, hvor vi skal starte for at få den største reduktion i CO2 for pengene«, forklarer Mogens Greve.

Tager med tre store

Dermed er der lagt op til, at der skal udvikles et værktøj, som kan være med i prioriteringen af udtagningen.

Med andre ord; Hvor får vi mest klimaeffekt for pengene?

Projektet skal løbe indtil udgangen af 2024, og der er afsat 32 mio. kr. til det.

Der er udvalgt tre områder, hvor pilotprojektet skal køre i de første par år.

Det drejer sig om Termestrup Enge i Syddjurs Kommune, Nørreådalen i Viborg Kommune og Store Vildmose i Brønderslev Kommune.

Der er tale om tre af de største sammenhængende områder med tørvejord i Danmark.

Faktaboks

Om projektet

  • Projektet hedder ReDoCO2 og har et samlet budget på 32 mio. kr.
  • Partnerne er Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Region Midtjylland, I-GIS og SkyTEM.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle