Efterafgrøder er nødvendige

DEBAT

LandbrugsAvisen 29. juni præsenterede rapporten fra Uffe Jørgensen og Claus Felby om tredobling af biomasseproduktionen. Rapporten beskriver, at man kan fordoble produktionen i visse områder ved at dyrke afgrøder med længere vækstsæson.

Et vigtigt element er at dyrke flere efterafgrøder. Desværre bliver disse i artiklen kaldt for mellemafgrøder, og fejlen stammer fra resumeet på forskernes egen hjemmeside. Men af selve rapporten fremgår det, at det er efterafgrøder, der er tale om. Forskellen er, at efterafgrøder har en væsentligt længere vækstsæson og derfor danner mere biomasse, som enten kan udnyttes til energi eller nedpløjes og dermed fastholde eller øge det vigtige kulstofindhold i jorden - både for klimaets og frugtbarhedens skyld. Mellemafgrøder har en langt kortere vækstperiode og danner derfor langt mindre biomasse. Samtidig er efterafgrøder mere effektive til at opsuge kvælstof og dermed hindre udvaskning om efteråret. Til gengæld lægger brug af efterafgrøder begrænsninger på, hvor megen vintersæd der kan dyrkes, hvorfor de møder modstand i landbrugskredse.

Flere efterafgrøder er en central betingelse for, at man kan fraføre mere biomasse (halm m.v.) fra markerne, uden at det går ud over jordens kulstofpulje. Det gælder i særlig grad på Sjælland, hvor der store områder, der lider af jordforpakning med lavt kulstofindhold i jorden.

Torben Hansen, L&F, citeres for, at ”rapporten understreger, at den danske tilgang til - kvælstofregulering er forfejlet …” Men her glemmer TH, at rapporten faktisk anbefaler øgede krav om efterafgrøder - som mange landmænd, og også L&F, modarbejder. Han kritiserer brug af generelle virkemidler - hvortil krav om efterafgrøder jo netop hører.

Jeg er helt enig med TH i, at det er vigtigt at satse på lokale virkemidler, men det kræver omfattende udtagninger af sårbare jorder - i størrelsesordenen 300.000 hektar og ikke blot 50.000 hektar, som lå i VK-regeringens ”Grøn vækst”. Og det må nødvendigvis kombineres med at mindske kvælstoftabet på omdriftsarealerne, herunder ved øget brug af efterafgrøder.

efterafgrøder har en væsentligt længere vækstsæson og derfor danner mere biomasse, som enten kan udnyttes til energi eller nedpløjes og dermed fastholde eller øge det vigtige kulstofindhold i jorden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle