Efterafgrøder: Nye regler, men også nye bindinger

KO-sanktion og bøder rammer dig ikke, hvis du har forsøgt etablering af efterafgrøder.

I den nye gødskningslov er sanktionsmulighederne skærpet i forhold til etablering af efterafgrøder. Det har ført til usikkerhed fra flere, som spørger, i hvilke situationer man skal frygte KO-sanktioner og bødestraf.

Ikke mindst i lyset af tilfælde, hvor landmænd har fået underkendt arealer på grund af utilstrækkelig dækning af efterafgrøden.

»Seges har fået mange henvendelser fra konsulenter og landmænd, som spørger ind til de nye regler, og om man skal frygte økonomiske sanktioner, hvis for eksempel efterafgrødernes fremvækst er ringe grundet ydre omstændigheder«, siger Nikolaj Ludvigsen, chefkonsulent i L&F.

Han tilføjer, at Landbrug & Fødevarer har arbejdet fokuseret for, at man som landmand alene kan sanktioneres for forhold, man har direkte indflydelse på.

»Derfor er vi tilfredse med, at man specifikt har fremhævet skyldsvurderingen ved KO-sanktionen for efterafgrøder«, siger Nikolaj Ludvigsen.

Som landmand kan man derfor sove roligt om natten, hvis man har forsøgt at etablere de efterafgrøder, man har indberettet.

Mere indberetning

Med den nye gødskningslov kommer også øget krav til indberetning af efterafgrøder og alternativer.

I forbindelse med den målrettede regulering bliver placeringen af virkemidlerne til at reducere kvælstof afgørende.

Derfor har Landbrugsstyrelsen sat krav om, at der indberettes på markniveau, og at man gør det senest 10. september.

Det kræver ekstra skærmtid for både konsulenter og landmænd.

Koster erhvervet 30 mio. kr.

»Man skal være opmærksom på, at med de nye regler er der flere bindinger i forhold til det, som indberettes. Man kan ikke bare lige flytte rundt på marker med efterafgrøder efter indberetning, som man kunne tidligere. Der skal være sammenhæng mellem det indberettede og det faktiske«, siger Nikolaj Ludvigsen.

Han tilføjer, at Seges har opgjort, at de nye indberetningskrav kommer til at koste erhvervet 30 mio. kr. for den ekstra skærmtid, landmænd og konsulenter skal bruge.

»Det må kunne gøres enklere. Vi har flere gange gjort Landbrugsstyrelsen opmærksomme på, at indberetning koster både bøvl og frarøver tid vigtig tid i marken«, siger Nikolaj Ludvigsen.

Faktaboks

Ny bekendtgørelse:

  • Den nye plantedækkebekendtgørelse træder i kraft 1. august.
  • Nyt: Det bliver muligt at udskyde etableringen fra 20. august til 7. september. Sås efterafgrøderne mellem 20. august og 7. september, bliver man trukket i N-kvoten.
  • Tidligt sået vintersæd erstatter efterafgrøder i forhold 4:1.
  • Det er fortsat ikke tilladt at bruge N-fikserende arter som efter-afgrøder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle