Egon Kristensen, tidligere formand for Vestjyske Slagterier

Egon Kristensen, tidligere formand for Vestjyske Slagterier, er død 6. august, 87 år.

Egon Kristensen blev agronom i 1956 og straks derefter lærer på Kjærgaard Landbrugsskole, hvor han underviste til 1985. Desuden virkede han som fodringskonsulent i den lokale landboforening 1957-75 og som praktisk landmand på sin egen gård i Hunderup 1966-96.

Hans store flid og stærke engagement i landbruget resulterede i en lang række tillidsposter. Således var han formand for Darum Andelsmejeri 1970-75, medlem af Hunderup menighedsråd 1973-80 og af bestyrelsen for Bramming-Åstrup Landboforening 1974-87.

Den mest markante indsats kom Egon Kristensen imidlertid til at yde på slagteriområdet begyndende med en bestyrelsespost i slagteriet i Esbjerg (Celebrity) i 1973. Han blev slagteriets formand i 1980. Efter en fusion i 1986 blev han formand for Vestjyske Slagterier i 1986 frem til 1995 ved fusionen med Danish Crown. Han sad endvidere i Danske Slagteriers bestyrelse 1981-95 og repræsenterede slagterierne i en lang række landsdækkende udvalg og datterselskaber, hvor han på sin stilfærdige, saglige måde ydede en væsentlig indsats for erhvervets udvikling. Han blev da også udpeget som Ridder af Dannebrog.

Som pensionist tog Egon fortsat ivrigt del i driften af gården, som var overdraget til en søn, indtil en hjerneblødning for otte år siden satte en stopper for videre fysisk udfoldelse. Men støttet af sin kone, Meretes flittige pleje fulgte han til det sidste levende med i, hvad der skete på såvel landbrugsskolen som i hans gamle erhverv, til hvis faglige og organisatoriske udvikling han selv havde ydet så væsentlige bidrag.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle