Ejendomsavance: Ny praksis giver mulighed for at få penge retur

SKAT vil genoptage sager, hvor landmænd har betalt skat af ejendomsavance, der er nægtet genanbragt i landbrugsejendomme til landboturisme.

Landscentret har tidligere i LandbrugsAvisen beskrevet, hvordan Landsskatteretten har godkendt genanbringelse af ejendomsavance i landbrugsejendomme der bruges til landboturisme og lignende, når ejendommen er vurderet som landbrug på tidspunktet for genanbringelsen.

SKAT har nu tilkendegivet, at det er udtryk for en ny praksis for genanbringelse af ejendomsavance i udlejede driftsbygninger mv., og det åbner mulighed for at få genoptaget tidligere sager, hvor genanbringelse er nægtet.

Sidste frist er 20. juni 2009

Følger dit regnskabsår kalenderåret, kan sager fra og med 2003 genoptages, hvis du anmoder SKAT herom inden 20. juni 2009.

Kontakt din økonomikonsulent, hvis du har behov for rådgivning om genanbringelse af ejendomsavancer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle