Ekspert: Frivillige efterafgrøder kan gavne flere

Ikke alene i pløjefri dyrkning, men også på pløjet jord kan flere efterafgrøder end de lovpligtige være til gavn for afgrøder og jord. Det mener professor Kristian Thorup-Kristensen, KU Life, der i mange år har forsket i efterafgrøder og deres virkning.

Det handler om de efterafgrøder, der fra det kommende efterår er krav om at etablere på 10 eller 14 procent af arealet afhængig af dyrehold. En gruppe af landmænd er allerede helt frivilligt gået langt videre end lovens krav og sår efterafgrøder på et langt større areal, ofte på al den jord, hvor der skal dyrkes vårafgrøder.

"Der er ingen tvivl om, at landbruget presser jordstrukturen hårdt, og at kulstofindholdet er nede på et farligt lavt niveau på især mange planteavlsejendomme, hvor det kan have en række negative effekter for planternes sundhed. Men efterafgrøderne bidrager også med kvælstof, som der ikke er overskud af på mange jorder," siger Kristian Thorup-Kristensen.

lbs

Læs mere

i magasinet MARK nr. 6, der udkommer i næste uge

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle