Ekspert: Landbrug har ret til at aflede drænvand

»Landmænd har en lovfæstet ret til at aflede drænvand til vandløbene. Det er den vigtigste paragraf i Vandløbsloven,« siger statsautoriseret grundforbedringskonsulent Kjeld Morel, Nakskov.

»Desværre er der enkelte kommuner, der fortolker lovbestemmelsen om dræning forkert ved så at sige selv at opfinde nogle regler. Det kan koste nogen tid at lede disse embedsmænd på rette spor. Men heldigvis ved de fleste kommuner udmærket, hvad et dræningsprojekt går ud på,« siger Kjeld Morel, der udfører dræningsplaner som totalprojekter.

»Vi udfører projektering og fører tilsyn med entreprenør eller maskinstation. Alle nødvendige kort, planer, godkendelser og alt andet indgår i det færdige dræningsprojekt. Et dræningsprojekt udføres efter samme principper, som var det et bygningsprojekt,« tilføjer han.

»Vi begynder altid fra bunden. Vores opgave består derfor også i at undersøge jordstrukturen ved at grave og bore huller. Kun på det grundlag kan vi fastlægge afstanden mellem drænledninger, valg af pakningsmateriale og andet,« siger Kjeld Morel.

Han påpeger, at nydræning på landsplan halter langt bagud i takt med den forældelse, der altid sker med et drænanlæg.

»Mangelfuld dræning giver en kold jordtemperatur om foråret og fugtig jord ved høst. Mangelfuld dræning bevirker også, at jorden bliver meget sårbar for komprimering,« understreger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle