Eksporten til Kina vil vokse med 10 procent om året

Landbrug & Fødevarer har store forventninger til det kæmpe kinesiske marked.

Kina udgør et stort marked for danske landbrugsvarer.

Kineserne aftager allerede i dag for knap fem mia. kr., og eksporten har potentiale til at stige til syv mia. kr. i 2014 ifølge en rapport fra Landbrug & Fødevarer. Det svarer til en årlig vækst på 10 procent.

Landbrugseksporten udgør en tredjedel af den samlede danske eksport til Kina, men set i forhold til Kinas samlede landbrugsimport på over 800 mia. kr. fylder den danske eksport ikke ret meget.

"Der hersker ingen tvivl om, at Kina kommer til at spille en endnu mere dominerende rolle i fremtiden, og at Kinas andel af verdenshandlen med landbrugs- og fødevarer vil vokse," siger erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Landbrug & Fødevarer.

"Vi forventer en stabil vækst i fødevareforbruget på fem procent om året i de kommende år. Det svarer til en stigning i importen på 40 mia. kr. om året.

Den stærke vækst i Kina overgår klart væksten hos vore traditionelle samhandelspartnere. Det giver mulighed for en fortsat gunstig udvikling i eksporten til Kina."

Skind og svinekød

Skind og svinekød er de produkter, der i dag dominerer landbrugets eksport til Kina. Tilsammen udgør de omkring 80 procent af den samlede landbrugseksport til Kina.

Eksporten af minkskind har i de senere år ligget i størrelsesordenen tre-fire mia. kr. om året, efter en lang årrække med kraftig vækst, men nu er det svineeksporten der vokser mest. I løbet af få år er svineeksporten tredoblet til 900 mio. kr.

Kina har udviklet sig til storaftager af biprodukter fra de danske slagterier. Senest har kineserne fået smag for danske grisehoveder.

Kinas egenproduktion af svinekød forventes nogenlunde at kunne følge forbruget i de kommende år, men de danske slagterier har den fordel, at de kan levere meget ensartede produkter af høj kvalitet til supermarkederne, der vinder frem i disse år.

Kina producerer ca. halvdelen af alle svin i hele verden, men langt størstedelen produceres på små brug og leveres til dårligt udstyrede slagterier uden inspektion og fødevaresikkerhed.

Her er der i øvrigt også et marked for dansk produktionsudstyr og rådgivning, påpeger Klaus Kaiser.

Fokus på Kina

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, der netop har været på officielt besøg i Kina, kan i den forbindelse glæde sig over, at vi har et overskud på samhandlen med landbrugsvarer på godt fire mia. kr.

Til sammenligning har Danmark et samlet underskud i samhandlen med Kina på 15 mia. kr.

Kina er med en andel på knap otte procent den tredjestørste aftager af danske landbrugsvarer efter EU og USA.

Kina er med en andel på knap otte procent den fjerdestørste aftager af danske landbrugsvarer efter Tyskland, Storbritannien og Sverige, og Landbrug & Fødevarer spår, at Kina inden år 2020 overhaler Sverige.

Ud over eksporten af landbrugsvarer har agroindustrien en ikke ubetydelig eksport til Kina.

I denne uge har Kopenhagen Fur i øvrigt holdt auktion med en omsætning på halvanden mia. kr. og med deltagelse af ikke mindre end 300 kinesiske kunder.

handrup@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle