Ekspropriation til golfbaner

Der kan ifølge grundlovens § 73 ske ekspropriation, når almenvellet kræver det, og der skal gives fuld erstatning. Ekspropriation kan kun ske for at tjene almene hensyn.

Ekspropriation til veje og broer kan man have en forståelse for må kaldes almene hensyn. Infrastrukturen er til gavn for alle borgerne i landet og bruges af alle. Også ekspropriation til inddragelse af landbrugsjord til erhvervsområde anses som almene hensyn, der kan begrunde ekspropriation. Samfundsmæssigt kan dette også forsvares som almene hensyn. Også føring af højspændingsledninger må anses som almene hensyn, da fremføringen er en samfundsmæssig interesse. En kirkegårdsudvidelse er tillige blevet anset som almene hensyn, og ekspropriation blev tilladt.

Praksis på ekspropriationsområdet viser, at der i stor stil sker ekspropriation for eksempel for at lave landzone til byzone. Hvis man skal acceptere, at de kommunale planlove kan ekspropriere til brug for byudvidelser, for eksempel eksboligområder, erhvervsområder og bycentre, som det reelt sker, så har vi allerede udhulet grundlovens regel, så grundlovens beskyttelse næsten er uden værdi. Så er grundlovens regel ikke en beskyttelse af ejendomsretten men alene en erstatningsregel.

Man kan klart kritisere, hvis der sker ekspropriation for at lave en golfbane. Der er ikke et samfundsmæssigt, alment hensyn bag at lave en golfbane. Men en kommune vil nok argumentere for, at det vil være et aktiv for en kommune at have en smuk, velbeliggende golfbane.

Det kan gøre et område attraktivt for det lokale turist- og erhvervsliv, men det er ikke almene samfundsmæssige hensyn, der ligger bag. Det er alene snævre, lokalpolitiske turist- og erhvervshensyn, og de interesser må ikke veje tungere end retten til beskyttelse af den enkelte borgers ejendomsret.

Sport og tant og fjas er ikke almene samfundsmæssige hensyn, der kan begrunde ekspropriation. Hvis der sker ekspropriation til sport, herunder golf, vil man have ladet en mindre gruppe samfundsborgeres interesse i golf veje tungere end ejerens ejendomsret, som er grundlovsbeskyttet. Det forekommer grotesk.

Helle Jessen, advokat og gårdejer

Hvedstrupvej 101, Ågerup

4000 Roskilde

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle